Perspectives Demogràfiques

‘Perspectives Demogràfiques’ és una publicació científica de periodicitat trimestral pensada per apropar de forma didàctica els aspectes més rellevants de la demografia a un públic ampli.

 

Subscriu-t’hi

 • Perspectives Demogràfiques / Gener 2016
  Núm 1. La infecunditat a Espanya: tic-tac, tic-tac, tic-tac!!!
  Descarregar en: català / castellà / anglès
 • Perspectives Demogràfiques / Abril 2016
  Núm 2. Resiliència i estrès demogràfic a la Catalunya del segle XXI
  Descarregar en: català /castellà / anglès
 • Perspectives Demogràfiques / Juliol 2016
  Núm 3. Atracció de talent i polarització socioeconòmica a Barcelona
  Descarregar en: català /castellà / anglès
 • Perspectives Demogràfiques / Octubre 2016
  Núm 4. La fallida en el sistema públic de pensions: no en nom de la demografia!
  Descarregar en: català /castellà / anglès
 • Perspectives Demogràfiques / Gener 2017
  Núm 5. Mirades alternatives sobre la pobresa a Espanya: una qüestió de definició i mesura
  Descarregar en: català /castellà / anglès
 • Perspectives Demogràfiques-Guest Edition/ Abril 2017
  Núm 6. La desigualdad ante la muerte: educación y esperanza de vida en España
  Descarregar en: castellà
 • Perspectives Demogràfiques / Juliol 2017
  Núm 7. La sostenibilitat demogràfica de l’Espanya buida
  Descarregar en: català /castellà / anglès
 • Perspectives Demogràfiques / Octubre 2017
  Núm 8. La custòdia compartida: un pas més cap a la igualtat de gènere?
  Descarregar en: català /castellà / anglès
 • Perspectives Demogràfiques / Enero 2018
  Núm 9. El factor demogràfic en la sostenibilitat del sistema de pensions a Espanya
  Descarregar en: català /castellà / anglès
 • Perspectives Demogràfiques / Abril 2018
  Núm 10. La monoparentalitat suposa un risc pel rendiment escolar dels fills?
  Descarregar en: català /castellà / anglès