Tornar

Conchi Villar Garruta

ORCID 0000-0003-1610-1933

Titulació: Doctora en Història Contemporània (Universitat de Barcelona)
Línia/es de recerca:

Conchi Villar és doctora per la Universitat de Barcelona. Actualment, participa en el projecte europeu Advanced Grant Five Centuries of Marriages, dirigit per la professora Anna Cabré. És membre del grup d’investigació consolidat per  la Generalitat de Catalunya de la Universitat de Barcelona, “Treballs, Institucions i Gènere” (TIG) dirigit per la Dra. Cristina Borderías. Les seves línies d’investigació són la historia del treball, de la familia i la historia del moviment obrer des d’una perspectiva de gènere. Sobre aquestes questions, a més de la seva tesi doctoral, “Treball i Gènere a la Indústria Metal·lúrgica de Barcelona (segles XIX i XX)” (2013), ha publicat entre altres (amb C. Borderías i R. González), El trabajo femenino en la Cataluña industrial, una propuesta de reconstrucción (2011) i Working women and 'de-unionization': the struggles for autonomy, en E. Woodward et. al. (eds.): Transforming Gendered Well-Being in Europe: The Impact of Social Movements (2011) (con M. Borrell, J. Romero, C. Enrech y J. Ibarz).

2018
2016
2014