Tornar

Mari Àngels Huertos Barot

Gestió Econòmica i Administració

Titulació: Grau Superior en Administració i Comerç
Línia/es de recerca: