Tornar

Socorro Sancho Valverde

Programes Docents i Formació

Titulació: Llicenciada en Història (Universitat Autònoma de Barcelona)
Línia/es de recerca: Canvi urbà i mobilitat residencial

Màster en Història (1989), llicenciada en Filosofia i Lletres-Història per la UAB (1980) i postgraduada enMètodes i Tècniques per a l'Estudi de la Població pel CED (1989). Treballa en el CED des de l’any 1989, a on ha col·laborat en projectes de recerca i ha realitzat aportacions a congressos i en publicacions, en l’àmbit de la Demografia Històrica. Actualment forma part del Grup d'Estudis de la Població-GEP. És la responsable dels Programes docents que organitza i/o col·labora el CED: Mètodes i Tècniques per a l’Estudi de la Població(1999-2005); Màster en Estudis Territorials i de la Població, especialitat Demografia (d’ençà 2005); Doctorat de Demografia (d’ençà 2004); European Master in Demography (cursos 2011-2013); European Doctoral School of Demography-EDSD (cursos 2011-2013).