Oferta estades d'estiu al CED per a estudiants

 

Estada d’un mes com un investigador del CED

El Centre d’Estudis Demogràfics (CED) ofereix a 2 estudiants universitaris la possibilitat de passar el mes de juliol com a estadant ajudant d’investigació dels diferents projectes de recerca que es duen a terme al CED. L’objectiu d’aquesta estada és que els estudiants s’iniciïn en la recerca demogràfica a través de les tècniques i la metodologia que li són pròpies i la col·laboració amb investigadors de primer nivell, en uns dels centres de població de referència a escala europea.

L’oferta  va adreçada a estudiants universitaris dels últims anys de grau. Més concretament, estudiants de tercer i quart any provinents d’àrees de coneixement de Ciències humanes i socials (Geografia, Sociologia, Economia, Antropologia, Història) i matèries afins (Matemàtiques, Estadística).

L’estada  es desenvoluparà entre l’1 de juliol de 2017 i el 31 de juliol de 2017. Els participants estaran sota la supervisió d’un o més investigadors. El CED posarà a disposició dels participants tota la infraestructura necessària (taula,ordinador, connexió wifi, accés als serveis compartits pel personal del CED, Biblioteca,) per dur a terme l’estada de manera satisfactòria.

Per fer la sol·licitud d’estada els candidats hauran d’enviar la següent documentació:

1- Carta de motivació que inclogui les dues línies de recerca en les que  desitjaria participar (https://cedproves.uab.cat/recerca/areas/)
2- Curriculum vitae
3- Una carta de recomanació

Termini per enviar la sol·licitud d’estada: 30 de maig de 2017

Resolució sol·licitud d’estada: 9 de juny de 2017