Notice: Undefined index: TOKEN in /var/www/vhosts/cedproves.uab.cat/httpdocs/wp-content/themes/ced2015/GPRD.php on line 37

GPRD

Hola ,

De conformitat al que estableix el Reglament Europeu de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679) i la normativa vigent, l’informem que les seves dades personals seran tractades pel Consorci Centre d’Estudis Demogràfics, Entitat Pública de Dret Privat, responsable del tractament, en base al seu consentiment i amb la finalitat de gestionar la seva estada a la seu del Responsable i l’enviament d’informació necessària. Les dades personals seran conservades mentre duri la finalitat per a la que són tractades i durant el temps que estableixi la legislació vigent, seran cedides  a entitats finançadores si escau per justificar les despeses, en els supòsits previstos per la Llei. No està prevista la transferència internacional de dades. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició, escrivint a personaldata@ced.uab.cat© CED 2023 Avís legal
CED