Canvi urbà i mobilitat residencial

Descripció

Les ciutats experimenten una continua reconfiguració de les estructures socials en el territori. Les migracions i els canvis d’habitatge juguen un paper clau en aquests processos de transformació social i urbana. En aquesta línia d’investigació ens centrem en l’anàlisi, des d’una mirada geodemogràfica, de processos que es reprodueixen a ciutats de tot el món, com la gentrificació, la turistització, l’expansió dels barris més exclusius o la suburbanització territorial dels grups amb menys ingressos.

Equip

Antonio López Gay
Antonio López Gay Investigador Talent, dept. Geografia (UAB) Doctor en Demografia (Universitat Autònoma de Barcelona)
Juan Antonio Módenes Cabrerizo
Juan Antonio Módenes Cabrerizo Investigador i Professor Titular dept. Geografia (UAB) Doctor en Geografia (Universitat Autònoma de Barcelona)
Joaquín Recaño Valverde
Joaquín Recaño Valverde Investigador i Professor Titular dept. Geografia (UAB) Doctor en Geografia (Universitat de Barcelona)
Nicolás Aros Marzá
Nicolás Aros Marzá Investigador en Formació (Beca Chile-ANID/UAB) Llicenciat en Sociologia (Universidad de Chile)
Gonzalo Daniel Garcia
Gonzalo Daniel Garcia Investigador en Formació (DEMOS-CED/UAB) Llicenciatura en Economia (Universidad de Buenos Aires)
Miguel González Leonardo
Miguel González Leonardo Investigador Doctor en Demografia (Universitat Autònoma de Barcelona)
Andreu Domingo Valls
Andreu Domingo Valls Sotsdirector
Doctor en Sociologia (Universidad Nacional de Educación a Distancia)
© CED 2023 Avís legal
CED