Demografia de l'habitatge

Descripció

L’accés a l’habitatge ha esdevingut un tema de creixent preocupació pública, amb repercussions clares en l’esfera política. En resposta a això, aquesta línia de recerca se centra en les interrelacions entre població i habitatge, tot aplicant una perspectiva analítica procedent de la Demografia. La llar constitueix la frontissa conceptual clau entre les dues dimensions bàsiques. Com a la resta de camps de la demografia, les principals aportacions de la línia es basen en la interacció entre comportaments, en aquest cas residencials, i estructures demogràfiques, en perspectiva temporal. Aquest enfocament general comprèn diferents aproximacions analítiques: a) projeccions de demanda residencial, a partir de l’anàlisi de la formació de llars i els canvis en l’estructura per edat de la població, b) accés a l’habitatge en relació als tipus residencials i les característiques sociodemogràfiques, c) efectes sobre el comportament demogràfic de la situació residencial i d) dimensions territorials de la interacció entre població i habitatge.

Equip

Juan Antonio Módenes Cabrerizo
Juan Antonio Módenes Cabrerizo Investigador i Professor Titular dept. Geografia (UAB) Doctor en Geografia (Universitat Autònoma de Barcelona)
Julián López Colás
Julián López Colás Investigador Doctor en Demografia (Universitat Autònoma de Barcelona)
Antonio López Gay
Antonio López Gay Investigador Talent, dept. Geografia (UAB) Doctor en Demografia (Universitat Autònoma de Barcelona)
Joaquín Recaño Valverde
Joaquín Recaño Valverde Investigador i Professor Titular dept. Geografia (UAB) Doctor en Geografia (Universitat de Barcelona)
Andreu Domingo Valls
Andreu Domingo Valls Sotsdirector
Doctor en Sociologia (Universidad Nacional de Educación a Distancia)
© CED 2020 Avís legal
CED