Demografia històrica

Descripció

L’àrea de demografia històrica, existent des dels inicis del Centre d’Estudis Demogràfics, va rebre un fort impuls amb el projecte Five Centuries of Marriages (ERC-2010-AdvancedGrant-269796, IP: Anna Cabré). Aquest projecte ha obert una nova línia de recerca especialitzada en la preservació, transcripció, harmonització i difusió de fonts històriques d’interès demogràfic (Llibres d’Esposalles, registres parroquials i civils, censos i padrons) que, amb la col·laboració del Centre de Visió per Computador de la UAB, fa un ús intens de plataformes digitals i tècniques de reconeixement automàtic de manuscrits. Amb les dades així recuperades s’investiguen nombrosos aspectes de la dinàmica demogràfica i l’estructura social de les poblacions del passat. Es fa especial èmfasi en l’ús de la informació nominativa (noms i cognoms) per a l’estudi de la transmissió intergeneracional de la posició social, de la mobilitat ocupacional i per a l’estimació per mètodes indirectes de la mortalitat i dels moviments migratoris.

Equip

Joana Maria Pujadas Mora
Joana Maria Pujadas Mora Investigadora i Professora Agregada als Estudis d'Arts i Humanitats (UOC) Doctora en Ciències Històriques (Universitat de les Illes Balears)
Anna Cabré Pla
Anna Cabré Pla Directora Honorària Doctora en Geografia (Universitat Autònoma de Barcelona)
Joaquín Ruíz García
Joaquín Ruíz García Investigador en Formació (UAB/CED) Enginyeria Superior en Agronomia (Universitat de Lleida)
Joaquín A. Trincado Pizarro
Joaquín A. Trincado Pizarro Investigador en Formació (UAB/CED) Llicenciatura en Història (Pontificia Universidad Católica de Chile)
Jaume Vendrell Condeminas
Jaume Vendrell Condeminas Investigador en Formació (UAB/CED) Llicenciat en Història Medieval (Universitat de Barcelona)
Antonio José Medina Cruz
Antonio José Medina Cruz Tècnic de Suport a la Recerca Doctor en Demografia (Universitat Autònoma de Barcelona)
Jordi Joan Tur Escandell
Jordi Joan Tur Escandell Tècnic Estadístic Graduat en Estadística Aplicada (Universitat Autònoma de Barcelona)
Miquel Valls Fígols
Miquel Valls Fígols Tècnic de Suport a la Recerca/UAB Doctor en Demografia (Universitat Autònoma de Barcelona)
Gabriel Brea Martínez
Gabriel Brea Martínez Center for Economic Demography (Lund University)
Diederik Boertien
Diederik Boertien Investigador Ramón y Cajal
Doctor en Ciències Polítiques i Socials (Universitat Pompeu Fabra)
© CED 2023 Avís legal
CED