Educació i treball

Descripció

La recerca en la línia d’educació i treball es centra en sis grans temàtiques: 1) l’abast de les competències i habilitats al llarg del curs vital dels individus; 2) les diferències en el nivell d’instrucció entre les distintes generacions; 3) la inserció laboral en la joventut i la retirada definitiva del mercat de treball en la vellesa; 4) les relacions intergeneracionals (tant econòmiques com de cura); 5) els efectes de l’envelliment sobre el mercat de treball i, finalment; 6) la diferència entre el treball remunerat i el no remunerat en la biografia dels individus i la trajectòria dels grups familiars. En aquesta línia resulta clau tractar tots els punts des d’una perspectiva de gènere, molt en particular quan s’analitzen en llars amb un nucli format per una parella més els seus fills/es o, més específicament, en la transició cap a la ma(pa)ternitat.

Equip

Pau Miret Gamundi
Pau Miret Gamundi Investigador i Professor Associat dept. Sociologia (UAB) Doctor en Sociologia (Universidad Nacional de Educación a Distancia)
Amand Blanes Llorens
Amand Blanes Llorens Investigador Doctor en Demografia (Universitat Autònoma de Barcelona)
Mariona Lozano Riera
Mariona Lozano Riera Investigadora Doctora en Sociologia (Universitat Autònoma de Barcelona)
Elisenda Rentería Pérez
Elisenda Rentería Pérez Investigadora Ramón y Cajal Doctora en Demografia (Universidade Federal de Minas Gerias)
Jeroen Spijker
Jeroen Spijker Investigador Doctor en Demografia (University of Groningen)
Pilar Zueras Castillo
Pilar Zueras Castillo Investigadora a l'ISER (U. Essex) i Coordinadora de l' Explorador Social (CED) Doctora en Demografia (Universitat Autònoma de Barcelona)
Nicolás Aros Marzá
Nicolás Aros Marzá Investigador en Formació (Beca Chile-ANID/UAB) Llicenciat en Sociologia (Universidad de Chile)
Teresa Menacho Montes
Teresa Menacho Montes Banc de Dades i Informàtica Llicenciada en Matemàtiques (Universidad de Sevilla)
Albert Esteve Palós
Albert Esteve Palós Director del CED i Professor Serra Húnter dept. de Ciències Polítiques i Socials (UPF)
Doctor en Demografia (Universitat Autònoma de Barcelona)
© CED 2020 Avís legal
CED