Generacions i curs de vida

Descripció

Les trajectòries vitals han esdevingut més diverses i complexes en les darreres dècades, cosa que s'ha associat amb desigualtats i incerteses. Aquesta àrea de recerca té com a objectiu entendre millor aquests fenòmens adoptant una perspectiva longitudinal, adreçant el curs de vida des de l’infantesa fins a la vellesa. S’estudia com les dinàmiques demogràfiques i socials recents afecten les trajectòries familiars, d’ocupació o de mobilitat espacial. S’analitza el nexe entre la diversitat de trajectòries vitals i les desigualtats socioeconòmiques, adreçant les conseqüències a llarg termini d’experiències durant la infantesa així com esdeveniments que se succeeixen durant la vida adulta. S’aprofundeix en els canvis i les relacions entre generacions, adreçant la transmissió intergeneracional, de pares a fills, com a mecanisme per a la reproducció de (des)aventatjes. Finalment, s'utilitzen i es desenvolupen metodologies per a l'anàlisi de dades longitudinals.

Equip

Sergi Vidal
Sergi Vidal Investigador i Professor Agregat, dpt de Sociologia (UAB) Doctor en Ciències Polítiques i Socials (Universitat Pompeu Fabra)
Diederik Boertien
Diederik Boertien Investigador Ramón y Cajal Doctor en Ciències Polítiques i Socials (Universitat Pompeu Fabra)
Maike van Damme
Maike van Damme Investigadora Doctora en Sociologia (Tilburg University)
Ariane Ophir
Ariane Ophir Investigadora Juan de la Cierva Doctora en Sociologia (University of Wisconsin-Madison)
Jianji Chen
Jianji Chen Investigador en Formació (China Scholarship Council/UAB) Llicenciatura en Economia (Southwest University)
Min Zhu
Min Zhu Investigadora en Formació (China Scholarship Council/UAB) Llicenciatura en Sociologia (Minzu University of China)
Diederik Boertien
Diederik Boertien Investigador Ramón y Cajal
Doctor en Ciències Polítiques i Socials (Universitat Pompeu Fabra)
© CED 2023 Avís legal
CED