Migracions i interculturalitat

Descripció

La interculturalitat ha esdevingut el discurs hegemònic sobre la governabilitat de la pluralitat poblacional als territoris. Aquesta línia de recerca té com a principal objectiu aportar evidències empíriques per al disseny i aplicació de polítiques interculturals, a partir de l’estudi de les migracions internacionals, la cohabitació de diferents comunitats a un mateix territori i les interaccions que es donen entre aquestes comunitats. Per això, abordem la perspectiva del “metabolisme demogràfic”, des de la qual s’estudia el canvi social com a producte de la successió de les diferents generacions en el marc de la formació de Sistemes de Reproducció demogràfics complexos i la seva relació amb la reproducció i estratificació socials.

Equip

Andreu Domingo Valls
Andreu Domingo Valls Sotsdirector Doctor en Sociologia (Universidad Nacional de Educación a Distancia)
Jordi Bayona Carrasco
Jordi Bayona Carrasco Investigador i Professor Lector-Serra Húnter, Departament de Geografia (UB) Doctor en Demografia (Universitat Autònoma de Barcelona)
Amand Blanes Llorens
Amand Blanes Llorens Investigador Doctor en Demografia (Universitat Autònoma de Barcelona)
Rocío Treviño Maruri
Rocío Treviño Maruri Investigadora Doctora en Sociologia (Universitat Autònoma de Barcelona)
Sílvia Gastón Guiu
Sílvia Gastón Guiu Investigadora en Formació (FPI CED/UAB) Llicenciada en Sociologia (Universidad de Salamanca)
Teresa Menacho Montes
Teresa Menacho Montes Banc de Dades i Informàtica Llicenciada en Matemàtiques (Universidad de Sevilla)
Xiana Bueno
Xiana Bueno School of Public Health (Indiana University Bloomington)
Juan Galeano
Juan Galeano National Center of Competence in Research-On the Move (University of Geneva)
Nachatter Singh
Nachatter Singh Grupo de Investigación Persona-Ambiente (Universidade da Coruña)
Andreu Domingo Valls
Andreu Domingo Valls Sotsdirector
Doctor en Sociologia (Universidad Nacional de Educación a Distancia)
© CED 2020 Avís legal
CED