Usos del temps

Descripció

La línia de recerca en usos del temps del Centre d’Estudis Demogràfics forma part del grup de recerca de Fecunditat i Família. La recerca es centra en l’estudi dels usos del temps en les diferents etapes del cicle de vida, analitzant les diferències en les activitats dels individus i col·lectius en funció de les seves característiques sociodemogràfiques.  La perspectiva de gènere és una de les principals línies de recerca present als treball del grup.

Equip

Marc Ajenjo Cosp
Marc Ajenjo Cosp Investigador Postdoctoral (UAB) Doctor en Geografia (Universitat Autònoma de Barcelona)
Joan García Román
Joan García Román Investigador Ramón y Cajal Doctor en Demografia (Universitat Autònoma de Barcelona)
Elisenda Rentería Pérez
Elisenda Rentería Pérez Investigadora Ramón y Cajal Doctora en Demografia (Universidade Federal de Minas Gerias)
Albert Esteve Palós
Albert Esteve Palós Director del CED i Professor Serra Húnter dept. de Ciències Polítiques i Socials (UPF)
Doctor en Demografia (Universitat Autònoma de Barcelona)
© CED 2020 Avís legal
CED