Albert Esteve i Joan García-Román han col·laborat en l’Informe, publicat per Nacions Unides, “Progress of the World’s women 2019-2020”

Albert Esteve i Joan García-Román han col·laborat en l’Informe, publicat per Nacions Unides, “Progress of the World’s women 2019-2020”

Albert Esteve i Joan García-Román han col·laborat en l’elaboració de l’informe i en el càlcul dels indicadors de l’Informe de Nacions Unides “Progress of the World’s women 2019-2020”, on es mostra la situació de les dones a nivell mundial.

+INFO