Demografia y posverdad. Estereotipos, distorsiones y falsedades sobre la evolución de la población

Demografia y posverdad. Estereotipos, distorsiones y falsedades sobre la evolución de la población

El 2 d’octubre, es va presentar el nou llibre editat per Andreu Domingo, a la Sala Pere Coromines de l’Institut d’Estudis Catalans-IEC, a Barcelona. + info

En el volum hi han participat investigadors i professorat del Centre d’Estudis Demogràfics i de la Universitat Autònoma de Barcelona (Andreu Domingo; Iñaki Permanyer; Joana M. Pujadas; Montserrat Solsona; Juan Galeano; Pau Miret; Pilar Zueras i Amand Blanes); de la Universitat Pompeu Fabra (Clara Cortina); de la Universitat de les Illes Balears (Isabel Moll); i del Centro Superior de Investigaciones Científicas-CSIC (Teresa Castro i Julio Pérez).

Referència bibliogràfica:
DOMINGO, Andreu (Ed.) (2018) Demografia y posverdad. Estereotipos, distorsiones y falsedades sobre la evolución de la población. Barcelona: Icaria, 229 pp. (ISBN: 978 84 9888 858 4).

Andreu Domingo: “Las discusiones viciadas y la pervivencia en el imaginario popular de ideas absolutamente erróneas sobre la evolución de la población (…)”. + info

+INFO