El CED acull un estudiant de Batxillerat en el marc del Programa Argó: Francesc Xavier Pérez de Trincheria

El CED acull un estudiant de Batxillerat en el marc del Programa Argó: Francesc Xavier Pérez de Trincheria

Juan A. Módenes  i Antonio López Gay (Departament de Geografia-Grup d’Estudis de la Població; Centre d’Estudis Demogràfics), seran els professors que assessoraran i orientaran el treball de recerca sobre “El present i el futur de la població mundial”, en el marc del Programa Argó de la UAB.

Francesc Xavier Pérez cursa primer de Batxillerat a l’Institut Serrallonga de Blanes. Ja ha realitzat una primera reunió amb Juan A. Módenes  i Antonio López Gay per concretar el tema de la recerca, l’enfocament i la metodologia de treball. El programa inclou una estada en el centre que li permetrà apropar-se a la Universitat i al camp de recerca que vol conèixer i avançar en el treball que haurà de presentar durant el segon curs de Batxillerat. Aquesta estada al CED es realitza del 28 de juny al 13 de juliol.

+INFO