Jeroen Spijker participa com a membre del Consell Assessor Internacional i com expert extern d’un projecte de la Universitat de Massey

Jeroen Spijker participa com a membre del Consell Assessor Internacional i com expert extern d’un projecte de la Universitat de Massey

Jeroen Spijker ha estat nomenat membre del Consell Assessor Internacional i expert extern del projecte “Maximising workforce participation for older New Zealanders: Opportunities, Challenges and Prospects” (2017-2021).

El projecte, liderat per Fiona Alpass i Christine Stephens del Health and Ageing Research Team-HART, Massey University (Nova Zelanda), està finançat pel Ministeri de Economia, Innovació i Ocupació de Nova Zelanda.

+INFO