Jeroen Spijker renova el càrrec com a membre del Comitè de Revisors de la revista “Comparative Population Studies”

Jeroen Spijker renova el càrrec com a membre del Comitè de Revisors de la revista “Comparative Population Studies”

Jeroen Spijker ha renovat el càrrec, pel període 2020-2024, com a membre del Comitè de Revisors de la revista Comparative Population Studies, una revista interdisciplinària i d’accés obert, editada pel Federal Institute for Population Research (Alemanya).

+INFO