Joana M. Pujadas forma part del Comitè Directiu de la xarxa Studying the History of Health in Port Cities-SHiP

Joana M. Pujadas forma part del Comitè Directiu de la xarxa Studying the History of Health in Port Cities-SHiP

Joana M. Pujadas forma part del Comitè Directiu de la xarxa Studying the history of Health in Port cities-SHIP, una xarxa que reuneix acadèmics en història social, demografia històrica, història clínica i epidemiologia històrica, de diferents centres i universitats europees.

La xarxa parteix de l’estudi de dades desagregades de causes de mort (1850-1950) per a la població de les principals ciutats portuàries europees, entre elles la ciutat de Palma. El projecte esdevindrà un laboratori únic per compendre millor l’evolució de la mortalitat i la salut, en un període excepcional en la història de la salut europea en què l’esperança de vida gairebé es va duplicar, les malalties infeccioses van disminuir fortament i es van incrementar els càncers i les malalties cardiovasculars.

La xarxa SHIP, coordinada pel Radboud Group for Historical Demography and Family History de la Radboud University (Països Baixos), ha rebut finançament del Dutch Research Council, com a part del seu programa d’internacionalització de la recerca 2017. + info

+INFO