Jordi Bayona ha obtingut una ajuda dirigida a donar suport a projectes de recerca social: formació professional, abandonament escolar i precarietat laboral de l’Observatori Social de "la Caixa"

Jordi Bayona ha obtingut una ajuda dirigida a donar suport a projectes de recerca social: formació professional, abandonament escolar i precarietat laboral de l’Observatori Social de "la Caixa"

El projecte atorgat a Jordi Bayona a la convocatòria de l’Observatori Social de “la Caixa”, per donar suport a projectes de recerca social, s’inscriu en l’àrea “Abandonament escolar prematur” i es titula “La transición a la educación postobligatoria del alumnado de origen inmigrante”.

A través del projecte es construirà una tipologia general d’alumnes, amb l’objectiu de visualitzar estadísticament els descendents d’immigrants i analitzar, per primera vegada, l’abandonament escolar en relació amb el procés migratori, estudiant la transició entre l’educació obligatòria i la postobligatòria, a Catalunya.

L’equip de recerca està format per Jordi Bayona, Andreu Domingo i Teresa Menacho.

+INFO