Miguel González Leonardo, nou becari FI

Miguel González Leonardo, nou becari FI

Miguel González, doctorand en Demografia (UAB) ha guanyat la beca FI 2019 sol·licitada pel CED, essent el seu tutor Albert Esteve.

A partir de l’1 d’abril, s’incorpora com investigador novell (FI) a l’equip de recerca del projecte In-GRID2.

+INFO