Miguel González Leonardo rep una beca de la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País-SEBAP

Miguel González Leonardo rep una beca de la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País-SEBAP

Miguel González Leonardo, investigador del CED, ha estat becat per fer recerca, durant cinc mesos, al Centre for Population Research, a The University of Queensland, Austràlia.

Aquesta institució ofereix una base de dades homogeneïtzada, de 56 països, amb la que durà a terme una comparativa internacional d’un conjunt de processos territorials que ha observat pel cas espanyol.

Beca de la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País-SEBAP

+INFO