Renovació de tres grups de recerca reconeguts per la Generalitat de Catalunya, amb membres del CED, pel període 2017-2019

Renovació de tres grups de recerca reconeguts per la Generalitat de Catalunya, amb membres del CED, pel període 2017-2019

La Generalitat de Catalunya ha reconegut i finançat el Grup de Recerca en Demografia i Famílies-DEMFAMS (SGR 2017-1454), dirigit per Albert Esteve i el Grup d’Estudis Demogràfics i de les Migracions-GEDEM (SGR 2017-1737), dirigit per Andreu Domingo.

La Generalitat de Catalunya també ha reconegut el Grup d’Estudis de la Població-GEP (SGR 2017-1626). El grup, dirigit per Joaquín Recaño, està asdcrit al Departament de Geografia de la UAB.

+ info

+INFO