Núm 012. Octubre 2018

Núm 012. Octubre 2018

L’imparable augment dels anys en precarietat laboral dels joves adults a Espanya, 1987-2017

Descarregar en: català /castellà / anglès