Núm 016. Juliol 2019

Núm 016. Juliol 2019

Descapitalització educativa i segona onada de despoblació


Descarregar en: català /castellà / anglès