Transferència

Tractament i explotació de dades

2022
Desenvolupament tècnic de la plataforma SIMBA i actualització i revisió de les projeccions demogràfiques pel PDUM a l‘horitzó 2050

Identificador: 422/22

Entitat Finançadora: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

2022
Desenvolupament tècnic de la plataforma SIMBA i actualització i revisió de les projeccions demogràfiques pel PDUM a l‘horitzó 2050

Identificador: 422/22

Entitat Finançadora: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

2022
Desenvolupament tècnic de la plataforma SIMBA i actualització i revisió de les projeccions demogràfiques pel PDUM a l‘horitzó 2050

Identificador: 422/22

Entitat Finançadora: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

2022
Projeccions demogràfiques del Pla director d’equipaments municipals de Santa Margarita i els Monjos

Identificador: 423/22

Entitat Finançadora: Raons Públiques SCCL

2022
Projeccions demogràfiques del Pla director d’equipaments municipals de Santa Margarita i els Monjos

Identificador: 423/22

Entitat Finançadora: Raons Públiques SCCL

2022
Projeccions demogràfiques del Pla director d’equipaments municipals de Santa Margarita i els Monjos

Identificador: 423/22

Entitat Finançadora: Raons Públiques SCCL

2022
Actualització de l’eina d’estimació de la població escolar i de les necessitats de places escolars (2022)

Identificador: 430/22

Entitat Finançadora: Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona

2022
Actualització de l’eina d’estimació de la població escolar i de les necessitats de places escolars (2022)

Identificador: 430/22

Entitat Finançadora: Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona

2022
Actualització de l’eina d’estimació de la població escolar i de les necessitats de places escolars (2022)

Identificador: 430/22

Entitat Finançadora: Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona

2023
Global Age Patterns of Under-5 Mortality

Identificador: 433/23

Entitat Finançadora: Population Studies Center. Pennsylvania University

Global Age Patterns of Under-5 Mortality

Identificador:

Entitat Finançadora: Population Studies Center. Pennsylvania University

2023
Global Age Patterns of Under-5 Mortality

Identificador: 433/23

Entitat Finançadora: Population Studies Center. Pennsylvania University

Global Age Patterns of Under-5 Mortality

Identificador:

Entitat Finançadora: Population Studies Center. Pennsylvania University

2023
Global Age Patterns of Under-5 Mortality

Identificador: 433/23

Entitat Finançadora: Population Studies Center. Pennsylvania University

2022
A analyzes of the national censuses using the International Public Use Micro Data Sample (IPUMS)

Identificador: 421/22

Entitat Finançadora: University of California Irvine

2022
A analyzes of the national censuses using the International Public Use Micro Data Sample (IPUMS)

Identificador: 421/22

Entitat Finançadora: University of California Irvine

2022
A analyzes of the national censuses using the International Public Use Micro Data Sample (IPUMS)

Identificador: 421/22

Entitat Finançadora: University of California Irvine

2022-2023
Family formation, structure, permanence and child child outcomes in Latin America

Identificador: 417/22-23

Entitat Finançadora: London School of Economics and Political Sicence

2022-2023
Family formation, structure, permanence and child child outcomes in Latin America

Identificador: 417/22-23

Entitat Finançadora: London School of Economics and Political Sicence

2022-2023
Family formation, structure, permanence and child child outcomes in Latin America

Identificador: 417/22-23

Entitat Finançadora: London School of Economics and Political Sicence

2022
Projeccions de població activa i projeccions de població municipals (base 2021)

Identificador: 416/22

Entitat Finançadora: Institut d'Estadística de Catalunya

2022
Projeccions de població activa i projeccions de població municipals (base 2021)

Identificador: 416/22

Entitat Finançadora: Institut d'Estadística de Catalunya

2022
Projeccions de població activa i projeccions de població municipals (base 2021)

Identificador: 416/22

Entitat Finançadora: Institut d'Estadística de Catalunya

2021
Estimación de calibradores para las encuestas de EUSTAT 2022.

Identificador: 414/22

Entitat Finançadora: Eustat, Instituto Vasco de Estadística

2021
Estimación de calibradores para las encuestas de EUSTAT 2022.

Identificador: 414/22

Entitat Finançadora: Eustat, Instituto Vasco de Estadística

2021
Estimación de calibradores para las encuestas de EUSTAT 2022.

Identificador: 414/22

Entitat Finançadora: Eustat, Instituto Vasco de Estadística

2021
Caracterització demogràfica actual i projeccions de població. Districte de Ciutat Vella

Identificador: 410/21

Entitat Finançadora: Ajuntament de Barcelona

2021
Caracterització demogràfica actual i projeccions de població. Districte de Ciutat Vella

Identificador: 410/21

Entitat Finançadora: Ajuntament de Barcelona

2021
Caracterització demogràfica actual i projeccions de població. Districte de Ciutat Vella

Identificador: 410/21

Entitat Finançadora: Ajuntament de Barcelona

2022
Proyecciones demográficas para el año 2036 para la CAE y sus territorios históricos

Identificador: 419/22

Entitat Finançadora: Eustat, Instituto Vasco de Estadística

2022
Proyecciones demográficas para el año 2036 para la CAE y sus territorios históricos

Identificador: 419/22

Entitat Finançadora: Eustat, Instituto Vasco de Estadística

2022
Proyecciones demográficas para el año 2036 para la CAE y sus territorios históricos

Identificador: 419/22

Entitat Finançadora: Eustat, Instituto Vasco de Estadística

2021
Asesoramiento en la recopilación de información y en la creación de un indicador de vulnerabilidad territorial

Identificador: 411/21-22

Entitat Finançadora: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

2021
Asesoramiento en la recopilación de información y en la creación de un indicador de vulnerabilidad territorial

Identificador: 411/21-22

Entitat Finançadora: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

2021
Asesoramiento en la recopilación de información y en la creación de un indicador de vulnerabilidad territorial

Identificador: 411/21-22

Entitat Finançadora: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

2021
Projeccions de població i llars de l’àrea metropolitana de Barcelona

Identificador: 402/21

Entitat Finançadora: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

2021
Projeccions de població i llars de l’àrea metropolitana de Barcelona

Identificador: 402/21

Entitat Finançadora: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

2021
Projeccions de població i llars de l’àrea metropolitana de Barcelona

Identificador: 402/21

Entitat Finançadora: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

2021
Projeccions de població de Catalunya (2021-2071)

Identificador: 403/21

Entitat Finançadora: Institut d'Estadística de Catalunya

2021
Projeccions de població de Catalunya (2021-2071)

Identificador: 403/21

Entitat Finançadora: Institut d'Estadística de Catalunya

2021
Projeccions de població de Catalunya (2021-2071)

Identificador: 403/21

Entitat Finançadora: Institut d'Estadística de Catalunya

2021
Diagnosi del mercat de treball, estructura demogràfica i oferta formativa, del municipi del Prat de la Llobregat

Identificador: 405/21

Entitat Finançadora: Fundació BCN Formació Professional

2021
Diagnosi del mercat de treball, estructura demogràfica i oferta formativa, del municipi del Prat de la Llobregat

Identificador: 405/21

Entitat Finançadora: Fundació BCN Formació Professional

2021
Diagnosi del mercat de treball, estructura demogràfica i oferta formativa, del municipi del Prat de la Llobregat

Identificador: 405/21

Entitat Finançadora: Fundació BCN Formació Professional

2021
Actualització de l’eina d’estimació de la població escolar i de les necessitats de places escolars (2021)

Identificador: 407/21

Entitat Finançadora: Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona

2021
Actualització de l’eina d’estimació de la població escolar i de les necessitats de places escolars (2021)

Identificador: 407/21

Entitat Finançadora: Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona

2021
Actualització de l’eina d’estimació de la població escolar i de les necessitats de places escolars (2021)

Identificador: 407/21

Entitat Finançadora: Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona

2021
Construcció d’eines de registre i detecció de la violència masclista en l’àmbit institucional

Identificador: 408/21

Entitat Finançadora: Institut Català de les Dones

2021
Construcció d’eines de registre i detecció de la violència masclista en l’àmbit institucional

Identificador: 408/21

Entitat Finançadora: Institut Català de les Dones

2021
Construcció d’eines de registre i detecció de la violència masclista en l’àmbit institucional

Identificador: 408/21

Entitat Finançadora: Institut Català de les Dones

2021-2022
Diagnosi del mercat de treball, estructura demogràfica i oferta formativa, del municipi Reus i del Camp de Tarragona

Identificador: 410/21-22

Entitat Finançadora: Fundació BCN Formació Professional

2021-2022
Diagnosi del mercat de treball, estructura demogràfica i oferta formativa, del municipi Reus i del Camp de Tarragona

Identificador: 410/21-22

Entitat Finançadora: Fundació BCN Formació Professional

2021-2022
Diagnosi del mercat de treball, estructura demogràfica i oferta formativa, del municipi Reus i del Camp de Tarragona

Identificador: 410/21-22

Entitat Finançadora: Fundació BCN Formació Professional

2021-2023
Explorador Social (CED-HUB)

Identificador: 393/21-23

Entitat Finançadora: Finançament Infraestructura Fons COVID-19. Generalitat de Catalunya

2021-2023
Explorador Social (CED-HUB)

Identificador: 393/21-23

Entitat Finançadora: Finançament Infraestructura Fons COVID-19. Generalitat de Catalunya

2021-2023
Explorador Social (CED-HUB)

Identificador: 393/21-23

Entitat Finançadora: Finançament Infraestructura Fons COVID-19. Generalitat de Catalunya

2021
Explotació de resultats electorals per a la Comissió de convivència de l’Ajuntament de Sabadell

Identificador: 397/21

Entitat Finançadora: Ajuntament de Sabadell

2021
Explotació de resultats electorals per a la Comissió de convivència de l’Ajuntament de Sabadell

Identificador: 397/21

Entitat Finançadora: Ajuntament de Sabadell

2021
Explotació de resultats electorals per a la Comissió de convivència de l’Ajuntament de Sabadell

Identificador: 397/21

Entitat Finançadora: Ajuntament de Sabadell

2021
Digitalització de dades en un sistema de taules dinàmiques i construcció de la cartografia apropiada a les unitats d’informació que recullen les fonts per a l’anàlisi dels determinats sociodemogràfics dels processos migratoris

Identificador: 396/21

Entitat Finançadora: Departament de Geografía, Universitat Autònoma de Barcelona

2021
Digitalització de dades en un sistema de taules dinàmiques i construcció de la cartografia apropiada a les unitats d’informació que recullen les fonts per a l’anàlisi dels determinats sociodemogràfics dels processos migratoris

Identificador: 396/21

Entitat Finançadora: Departament de Geografía, Universitat Autònoma de Barcelona

2021
Digitalització de dades en un sistema de taules dinàmiques i construcció de la cartografia apropiada a les unitats d’informació que recullen les fonts per a l’anàlisi dels determinats sociodemogràfics dels processos migratoris

Identificador: 396/21

Entitat Finançadora: Departament de Geografía, Universitat Autònoma de Barcelona

2021
Projeccions demogràfiques de població i llars per al municipi de Viladecans

Identificador: 394/21

Entitat Finançadora: Fundació Bosch i Gimpera. Universitat de Barcelona

2021
Projeccions demogràfiques de població i llars per al municipi de Viladecans

Identificador: 394/21

Entitat Finançadora: Fundació Bosch i Gimpera. Universitat de Barcelona

2021
Projeccions demogràfiques de població i llars per al municipi de Viladecans

Identificador: 394/21

Entitat Finançadora: Fundació Bosch i Gimpera. Universitat de Barcelona

2021-2024
Unequal Lifespans

Identificador: 391/21-24

Entitat Finançadora: Danish Centre for Demographic Research (CDem)

2021-2024
Unequal Lifespans

Identificador: 391/21-24

Entitat Finançadora: Danish Centre for Demographic Research (CDem)

2021-2024
Unequal Lifespans

Identificador: 391/21-24

Entitat Finançadora: Danish Centre for Demographic Research (CDem)

2021-2024
Excess deaths and life-years lost due to the Covid-19 pandemic

Identificador: 392/21-24

Entitat Finançadora: Danish Centre for Demographic Research (CDem)

2021-2024
Excess deaths and life-years lost due to the Covid-19 pandemic

Identificador: 392/21-24

Entitat Finançadora: Danish Centre for Demographic Research (CDem)

2021-2024
Excess deaths and life-years lost due to the Covid-19 pandemic

Identificador: 392/21-24

Entitat Finançadora: Danish Centre for Demographic Research (CDem)

2019-2021
Explorador Social

Identificador: 373/19-21

Entitat Finançadora: Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona

2019-2021
Explorador Social

Identificador: 373/19-21

Entitat Finançadora: Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona

2019-2021
Explorador Social

Identificador: 373/19-21

Entitat Finançadora: Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona

2020
Anàlisi dels escenaris demogràfics de futur sobre la mortalitat i pertinença religiosa a Catalunya

Identificador: 388/20

Entitat Finançadora: Direcció General d’Afers Religiosos. Departament de Justícia

2020
Anàlisi dels escenaris demogràfics de futur sobre la mortalitat i pertinença religiosa a Catalunya

Identificador: 388/20

Entitat Finançadora: Direcció General d’Afers Religiosos. Departament de Justícia

2020
Anàlisi dels escenaris demogràfics de futur sobre la mortalitat i pertinença religiosa a Catalunya

Identificador: 388/20

Entitat Finançadora: Direcció General d’Afers Religiosos. Departament de Justícia

2020
Projeccions de llars fins a l’any 2038 (base 2018) i redacció de l’Avantprojecte de l’Enquesta d’Usos del temps a Catalunya

Identificador: 383/20

Entitat Finançadora: Institut d'Estadística de Catalunya

2020
Projeccions de llars fins a l’any 2038 (base 2018) i redacció de l’Avantprojecte de l’Enquesta d’Usos del temps a Catalunya

Identificador: 383/20

Entitat Finançadora: Institut d'Estadística de Catalunya

2020
Projeccions de llars fins a l’any 2038 (base 2018) i redacció de l’Avantprojecte de l’Enquesta d’Usos del temps a Catalunya

Identificador: 383/20

Entitat Finançadora: Institut d'Estadística de Catalunya

2020
Les implicacions de l’envelliment en la demanda de serveis assistencials i socials a Catalunya: Anàlisi i previsió de futur

Identificador: 384/20-21

Entitat Finançadora: Departament de Benestar Social. Generalitat de Catalunya

2020
Les implicacions de l’envelliment en la demanda de serveis assistencials i socials a Catalunya: Anàlisi i previsió de futur

Identificador: 384/20-21

Entitat Finançadora: Departament de Benestar Social. Generalitat de Catalunya

2020
Les implicacions de l’envelliment en la demanda de serveis assistencials i socials a Catalunya: Anàlisi i previsió de futur

Identificador: 384/20-21

Entitat Finançadora: Departament de Benestar Social. Generalitat de Catalunya

2019
La gentrificació a la ciutat de Barcelona des d'una perspectiva de gènere. Una anàlisi quantitativa

Identificador: 379/19

Entitat Finançadora: Ajuntament de Barcelona

2019
La gentrificació a la ciutat de Barcelona des d'una perspectiva de gènere. Una anàlisi quantitativa

Identificador: 379/19

Entitat Finançadora: Ajuntament de Barcelona

2019
La gentrificació a la ciutat de Barcelona des d'una perspectiva de gènere. Una anàlisi quantitativa

Identificador: 379/19

Entitat Finançadora: Ajuntament de Barcelona

2019
Actualització de l’eina d’estimació de la població escolar i de les necessitats de places escolars 2019

Identificador: 378/19

Entitat Finançadora: Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona

2019
Actualització de l’eina d’estimació de la població escolar i de les necessitats de places escolars 2019

Identificador: 378/19

Entitat Finançadora: Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona

2019
Actualització de l’eina d’estimació de la població escolar i de les necessitats de places escolars 2019

Identificador: 378/19

Entitat Finançadora: Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona

2019
Envelliment i habitabilitat a la Metròpoli de Barcelona. La dimensió econòmica i socioassistencial de l’autonomia residencial de les persones grans: perspectives de futur a l’àmbit metropolità

Identificador: 377/19

Entitat Finançadora: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

2019
Envelliment i habitabilitat a la Metròpoli de Barcelona. La dimensió econòmica i socioassistencial de l’autonomia residencial de les persones grans: perspectives de futur a l’àmbit metropolità

Identificador: 377/19

Entitat Finançadora: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

2019
Envelliment i habitabilitat a la Metròpoli de Barcelona. La dimensió econòmica i socioassistencial de l’autonomia residencial de les persones grans: perspectives de futur a l’àmbit metropolità

Identificador: 377/19

Entitat Finançadora: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

2019
Projeccions de població municipals (base 2018)

Identificador: 376/19

Entitat Finançadora: Institut d'Estadística de Catalunya

2019
Projeccions de població municipals (base 2018)

Identificador: 376/19

Entitat Finançadora: Institut d'Estadística de Catalunya

2019
Projeccions de població municipals (base 2018)

Identificador: 376/19

Entitat Finançadora: Institut d'Estadística de Catalunya

2019
Estudi d’actualització de dades demogràfiques de llars i població per al Pla territorial sectorial d’habitatge

Identificador: 375/19

Entitat Finançadora: Institut Català del Sòl i Agència de l’Habitatge de Catalunya

2019
Estudi d’actualització de dades demogràfiques de llars i població per al Pla territorial sectorial d’habitatge

Identificador: 375/19

Entitat Finançadora: Institut Català del Sòl i Agència de l’Habitatge de Catalunya

2019
Estudi d’actualització de dades demogràfiques de llars i població per al Pla territorial sectorial d’habitatge

Identificador: 375/19

Entitat Finançadora: Institut Català del Sòl i Agència de l’Habitatge de Catalunya

2018-2021
Suport al sistema d’indicadors metropolitans de Barcelona (SIMBA)

Identificador: 366/18-21

Entitat Finançadora: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

2018-2021
Suport al sistema d’indicadors metropolitans de Barcelona (SIMBA)

Identificador: 366/18-21

Entitat Finançadora: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

2018-2021
Suport al sistema d’indicadors metropolitans de Barcelona (SIMBA)

Identificador: 366/18-21

Entitat Finançadora: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

2018
Estimació del nombre de defuncions de residents al municipi de Terrassa 2018-2037

Identificador: 361/18

Entitat Finançadora: Serveis Funeraris de Terrassa, Ajuntament de Terrassa

2018
Estimació del nombre de defuncions de residents al municipi de Terrassa 2018-2037

Identificador: 361/18

Entitat Finançadora: Serveis Funeraris de Terrassa, Ajuntament de Terrassa

2018
Estimació del nombre de defuncions de residents al municipi de Terrassa 2018-2037

Identificador: 361/18

Entitat Finançadora: Serveis Funeraris de Terrassa, Ajuntament de Terrassa

2018
Prototipus de l’aplicatiu “Social Explorer”

Identificador: 368/18

Entitat Finançadora: Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona

2018
Prototipus de l’aplicatiu “Social Explorer”

Identificador: 368/18

Entitat Finançadora: Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona

2018
Prototipus de l’aplicatiu “Social Explorer”

Identificador: 368/18

Entitat Finançadora: Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona

2018
Projeccions de població de Catalunya en l’horitzó 2061 (base 2018)

Identificador: 367/18

Entitat Finançadora: Institut d'Estadística de Catalunya

2018
Projeccions de població de Catalunya en l’horitzó 2061 (base 2018)

Identificador: 367/18

Entitat Finançadora: Institut d'Estadística de Catalunya

2018
Projeccions de població de Catalunya en l’horitzó 2061 (base 2018)

Identificador: 367/18

Entitat Finançadora: Institut d'Estadística de Catalunya

2018
Suport al sistema d’indicadors metropolitans de Barcelona (SIMBA)

Identificador: 366/18-21

Entitat Finançadora: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

2018
Suport al sistema d’indicadors metropolitans de Barcelona (SIMBA)

Identificador: 366/18-21

Entitat Finançadora: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

2018-2019
Necessitats d’habitatge dels municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Identificador: 365/18

Entitat Finançadora: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

2018-2019
Necessitats d’habitatge dels municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Identificador: 365/18

Entitat Finançadora: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

2018-2019
Necessitats d’habitatge dels municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Identificador: 365/18

Entitat Finançadora: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

2018
Projeccions de la població d’Andorra, 2018-2030

Identificador: 364/18

Entitat Finançadora: Centre de Recerca Sociològica (CRES), Institut d'Estudis Andorrans (IEA)

2018
Projeccions de la població d’Andorra, 2018-2030

Identificador: 364/18

Entitat Finançadora: Centre de Recerca Sociològica (CRES), Institut d'Estudis Andorrans (IEA)

2018
Projeccions de la població d’Andorra, 2018-2030

Identificador: 364/18

Entitat Finançadora: Centre de Recerca Sociològica (CRES), Institut d'Estudis Andorrans (IEA)

2018
Explotació del Padró de 1936 de Sant Feliu de Llobregat

Identificador: 363/18

Entitat Finançadora: Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat

2018
Explotació del Padró de 1936 de Sant Feliu de Llobregat

Identificador: 363/18

Entitat Finançadora: Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat

2018
Explotació del Padró de 1936 de Sant Feliu de Llobregat

Identificador: 363/18

Entitat Finançadora: Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat

2018
Anàlisi demogràfica i projeccions dels municipis de l’àmbit rural català 2017-2027

Identificador: 362/18

Entitat Finançadora: Fundació Món Rural

2018
Anàlisi demogràfica i projeccions dels municipis de l’àmbit rural català 2017-2027

Identificador: 362/18

Entitat Finançadora: Fundació Món Rural

2018
Anàlisi demogràfica i projeccions dels municipis de l’àmbit rural català 2017-2027

Identificador: 362/18

Entitat Finançadora: Fundació Món Rural

2018-2019
Estudi de diagnosi de la pobresa i la vulnerabilitat social a la comarca del Maresme

Identificador: 360/18-19

Entitat Finançadora: Consell Comarcal del Maresme

2018-2019
Estudi de diagnosi de la pobresa i la vulnerabilitat social a la comarca del Maresme

Identificador: 360/18-19

Entitat Finançadora: Consell Comarcal del Maresme

2018-2019
Estudi de diagnosi de la pobresa i la vulnerabilitat social a la comarca del Maresme

Identificador: 360/18-19

Entitat Finançadora: Consell Comarcal del Maresme

2018
Elaboración de un modelo de estimacions de flujos migratorios para pequeñas áreas y la integración de éstos en un sistema de estimaciones de población

Identificador: 359/18

Entitat Finançadora: Direcció general d’Economia, Empreneduria i Cooperativisme. Generalitat Valenciana

2018
Elaboración de un modelo de estimacions de flujos migratorios para pequeñas áreas y la integración de éstos en un sistema de estimaciones de población

Identificador: 359/18

Entitat Finançadora: Direcció general d’Economia, Empreneduria i Cooperativisme. Generalitat Valenciana

2018
Elaboración de un modelo de estimacions de flujos migratorios para pequeñas áreas y la integración de éstos en un sistema de estimaciones de población

Identificador: 359/18

Entitat Finançadora: Direcció general d’Economia, Empreneduria i Cooperativisme. Generalitat Valenciana

2018
Projeccions demogràfiques del municipi de Gavà

Identificador: 358/18

Entitat Finançadora: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

2018
Projeccions demogràfiques del municipi de Gavà

Identificador: 358/18

Entitat Finançadora: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

2018
Projeccions demogràfiques del municipi de Gavà

Identificador: 358/18

Entitat Finançadora: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

2018
Actualització de l’eina d’estimació de la població escolar i de les necessitats de places escolars 2018

Identificador: 357/18

Entitat Finançadora: Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona

2018
Actualització de l’eina d’estimació de la població escolar i de les necessitats de places escolars 2018

Identificador: 357/18

Entitat Finançadora: Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona

2018
Actualització de l’eina d’estimació de la població escolar i de les necessitats de places escolars 2018

Identificador: 357/18

Entitat Finançadora: Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona

2018
Españoles e hispanos en Estados Unidos

Identificador: 356/18

Entitat Finançadora: Universidad de Alcalá

2018
Españoles e hispanos en Estados Unidos

Identificador: 356/18

Entitat Finançadora: Universidad de Alcalá

2018
Españoles e hispanos en Estados Unidos

Identificador: 356/18

Entitat Finançadora: Universidad de Alcalá

2017
Estimació de l’evolució futura dels municipis de Catalunya segons grandària poblacional, 2016-2036

Identificador: 350/17

Entitat Finançadora: Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona

2017
Estimació de l’evolució futura dels municipis de Catalunya segons grandària poblacional, 2016-2036

Identificador: 350/17

Entitat Finançadora: Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona

2017
Estimació de l’evolució futura dels municipis de Catalunya segons grandària poblacional, 2016-2036

Identificador: 350/17

Entitat Finançadora: Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona

2017
Tractament de microdades individuals agregades sobre la mobilitat geogràfica i accés a la vivenda

Identificador: 353/17-18

Entitat Finançadora: Departament de Geografía, Universitat Autònoma de Barcelona

2017
Tractament de microdades individuals agregades sobre la mobilitat geogràfica i accés a la vivenda

Identificador: 353/17-18

Entitat Finançadora: Departament de Geografía, Universitat Autònoma de Barcelona

2017
Tractament de microdades individuals agregades sobre la mobilitat geogràfica i accés a la vivenda

Identificador: 353/17-18

Entitat Finançadora: Departament de Geografía, Universitat Autònoma de Barcelona

2017
Resultats escolars, migració i territori. Catalunya, 2011-2016

Identificador: 352/17 -18

Entitat Finançadora: Secretaria General de Migracions. Generalitat de Catalunya

2017
Resultats escolars, migració i territori. Catalunya, 2011-2016

Identificador: 352/17 -18

Entitat Finançadora: Secretaria General de Migracions. Generalitat de Catalunya

2017
Resultats escolars, migració i territori. Catalunya, 2011-2016

Identificador: 352/17 -18

Entitat Finançadora: Secretaria General de Migracions. Generalitat de Catalunya

2017
Estimació de l’evolució futura dels municipis de Catalunya segons grandària poblacional, 2016-2036

Identificador: 350/17

Entitat Finançadora: Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona

2017
Estimació de l’evolució futura dels municipis de Catalunya segons grandària poblacional, 2016-2036

Identificador: 350/17

Entitat Finançadora: Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona

2017
Anàlisi territorial i social de les desigualtats de mortalitat i fecunditat a partir del Registre Estadístic de Població geocodificat i de les dades enllaçades de naixement i defuncions

Identificador: 349/17

Entitat Finançadora: Institut d'Estadística de Catalunya

2017
Anàlisi territorial i social de les desigualtats de mortalitat i fecunditat a partir del Registre Estadístic de Població geocodificat i de les dades enllaçades de naixement i defuncions

Identificador: 349/17

Entitat Finançadora: Institut d'Estadística de Catalunya

2017
Anàlisi territorial i social de les desigualtats de mortalitat i fecunditat a partir del Registre Estadístic de Població geocodificat i de les dades enllaçades de naixement i defuncions

Identificador: 349/17

Entitat Finançadora: Institut d'Estadística de Catalunya

2017
Estudi socioeconòmic sobre l’atracció i retenció de joves talents

Identificador: 339/17

Entitat Finançadora: Promoció econòmica. Ajuntament de Sabadell

2017
Estudi socioeconòmic sobre l’atracció i retenció de joves talents

Identificador: 339/17

Entitat Finançadora: Promoció econòmica. Ajuntament de Sabadell

2017
Estudi socioeconòmic sobre l’atracció i retenció de joves talents

Identificador: 339/17

Entitat Finançadora: Promoció econòmica. Ajuntament de Sabadell

2017
La població de Castell-Platja d’Aro a l’horitzó 2017

Identificador: 340/17

Entitat Finançadora: Neópolis. Consultoria Sociopolítica SL

2017
La població de Castell-Platja d’Aro a l’horitzó 2017

Identificador: 340/17

Entitat Finançadora: Neópolis. Consultoria Sociopolítica SL

2017
La població de Castell-Platja d’Aro a l’horitzó 2017

Identificador: 340/17

Entitat Finançadora: Neópolis. Consultoria Sociopolítica SL

2017
Actualització de l’eina d’estimació de la població escolar i de les necessitats de places escolars 2017

Identificador: 341/17

Entitat Finançadora: Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona

2017
Actualització de l’eina d’estimació de la població escolar i de les necessitats de places escolars 2017

Identificador: 341/17

Entitat Finançadora: Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona

2017
Actualització de l’eina d’estimació de la població escolar i de les necessitats de places escolars 2017

Identificador: 341/17

Entitat Finançadora: Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona

2017
Explotació de les dades del “Mapa de tendències”, enquesta institucional a centres proveïdors de salut a Catalunya

Identificador: 342/17

Entitat Finançadora: TicSalut. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya

2017
Explotació de les dades del “Mapa de tendències”, enquesta institucional a centres proveïdors de salut a Catalunya

Identificador: 342/17

Entitat Finançadora: TicSalut. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya

2017
Explotació de les dades del “Mapa de tendències”, enquesta institucional a centres proveïdors de salut a Catalunya

Identificador: 342/17

Entitat Finançadora: TicSalut. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya

2017
Anàlisi sociodemogràfica a l'entorn de l'Avinguda Meridiana

Identificador: 344/17

Entitat Finançadora: Intelligent Mobility

2017
Anàlisi sociodemogràfica a l'entorn de l'Avinguda Meridiana

Identificador: 344/17

Entitat Finançadora: Intelligent Mobility

2017
Anàlisi sociodemogràfica a l'entorn de l'Avinguda Meridiana

Identificador: 344/17

Entitat Finançadora: Intelligent Mobility

2017
Informe sobre la situación demográfica en España

Identificador: 346/17

Entitat Finançadora: Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales

2017
Informe sobre la situación demográfica en España

Identificador: 346/17

Entitat Finançadora: Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales

2017
Informe sobre la situación demográfica en España

Identificador: 346/17

Entitat Finançadora: Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales

2017
Caracterització sociodemogràfica de la població del districte de Nou Barris i la seva distribució territorial interna

Identificador: 347/17

Entitat Finançadora: Alba Sud

2017
Caracterització sociodemogràfica de la població del districte de Nou Barris i la seva distribució territorial interna

Identificador: 347/17

Entitat Finançadora: Alba Sud

2017
Caracterització sociodemogràfica de la població del districte de Nou Barris i la seva distribució territorial interna

Identificador: 347/17

Entitat Finançadora: Alba Sud

2017
UN WOMEN global indicators. Data collection and analysis

Identificador: 348/17

Entitat Finançadora: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women

2017
UN WOMEN global indicators. Data collection and analysis

Identificador: 348/17

Entitat Finançadora: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women

2017
UN WOMEN global indicators. Data collection and analysis

Identificador: 348/17

Entitat Finançadora: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women

2016
Projeccions de població en l’horitzó 2026 per a la comarca del Moianès

Identificador: 334/16

Entitat Finançadora: Institut d'Estadística de Catalunya

2016
Projeccions de població en l’horitzó 2026 per a la comarca del Moianès

Identificador: 334/16

Entitat Finançadora: Institut d'Estadística de Catalunya

2016
Projeccions de població en l’horitzó 2026 per a la comarca del Moianès

Identificador: 334/16

Entitat Finançadora: Institut d'Estadística de Catalunya

2016-2017
Proyecciones demográficas para el año 2031 y escenarios demográficos para 2016 en la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus territorios históricos

Identificador: 333/16-17

Entitat Finançadora: Eustat, Instituto Vasco de Estadística

2016-2017
Proyecciones demográficas para el año 2031 y escenarios demográficos para 2016 en la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus territorios históricos

Identificador: 333/16-17

Entitat Finançadora: Eustat, Instituto Vasco de Estadística

2016-2017
Proyecciones demográficas para el año 2031 y escenarios demográficos para 2016 en la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus territorios históricos

Identificador: 333/16-17

Entitat Finançadora: Eustat, Instituto Vasco de Estadística

2016
Estimation of household size and living arrangements by age for all countries with available data

Identificador: 332/16

Entitat Finançadora: United Nations. Population Division

2016
Estimation of household size and living arrangements by age for all countries with available data

Identificador: 332/16

Entitat Finançadora: United Nations. Population Division

2016
Estimation of household size and living arrangements by age for all countries with available data

Identificador: 332/16

Entitat Finançadora: United Nations. Population Division

2016
Projecte metodològic per a l’estimació de les desigualtats de mortalitat a partir del Registre estadístic de població

Identificador: 331/16

Entitat Finançadora: Institut d'Estadística de Catalunya

2016
Projecte metodològic per a l’estimació de les desigualtats de mortalitat a partir del Registre estadístic de població

Identificador: 331/16

Entitat Finançadora: Institut d'Estadística de Catalunya

2016
Projecte metodològic per a l’estimació de les desigualtats de mortalitat a partir del Registre estadístic de població

Identificador: 331/16

Entitat Finançadora: Institut d'Estadística de Catalunya

2016
Projeccions de la població i les llars per als municipis de Badalona i Sant Feliu de Llobregat (2015-2016)

Identificador: 330/16

Entitat Finançadora: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

2016
Projeccions de la població i les llars per als municipis de Badalona i Sant Feliu de Llobregat (2015-2016)

Identificador: 330/16

Entitat Finançadora: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

2016
Projeccions de la població i les llars per als municipis de Badalona i Sant Feliu de Llobregat (2015-2016)

Identificador: 330/16

Entitat Finançadora: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

2016
Projecció de la població en edat escolar de les zones educatives del municipi de Sabadell (2016-2026)

Identificador: 327/16

Entitat Finançadora: Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona

2016
Projecció de la població en edat escolar de les zones educatives del municipi de Sabadell (2016-2026)

Identificador: 327/16

Entitat Finançadora: Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona

2016
Projecció de la població en edat escolar de les zones educatives del municipi de Sabadell (2016-2026)

Identificador: 327/16

Entitat Finançadora: Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona

2016-2017
Valoració dels serveis oferts als residents de la Vila Universitària. Curs 15/16

Identificador: 319/15-16

Entitat Finançadora: Vila Universitària S.A.

2016-2017
Valoració dels serveis oferts als residents de la Vila Universitària. Curs 15/16

Identificador: 319/15-16

Entitat Finançadora: Vila Universitària S.A.

2016-2017
Valoració dels serveis oferts als residents de la Vila Universitària. Curs 15/16

Identificador: 319/15-16

Entitat Finançadora: Vila Universitària S.A.

2015-2016
Valoració dels serveis oferts als residents de la Vila Universitària. Curs 14/15

Identificador: 319/15-16

Entitat Finançadora: Vila Universitària S.A.

2015-2016
Valoració dels serveis oferts als residents de la Vila Universitària. Curs 14/15

Identificador: 319/15-16

Entitat Finançadora: Vila Universitària S.A.

2015-2016
Valoració dels serveis oferts als residents de la Vila Universitària. Curs 14/15

Identificador: 319/15-16

Entitat Finançadora: Vila Universitària S.A.

2014
Projecció de població de Castellbisbal (2014-2024)

Identificador: 297/14

Entitat Finançadora: Ajuntament de Castellbisbal

2014
Projecció de població de Castellbisbal (2014-2024)

Identificador: 297/14

Entitat Finançadora: Ajuntament de Castellbisbal

2014
Projecció de població de Castellbisbal (2014-2024)

Identificador: 297/14

Entitat Finançadora: Ajuntament de Castellbisbal

2016
Actualització de l’eina d’estimació de la població escolar i de les necessitats de places escolars 2016

Identificador: 296/14-16

Entitat Finançadora: Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona

2016
Actualització de l’eina d’estimació de la població escolar i de les necessitats de places escolars 2016

Identificador: 296/14-16

Entitat Finançadora: Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona

2016
Actualització de l’eina d’estimació de la població escolar i de les necessitats de places escolars 2016

Identificador: 296/14-16

Entitat Finançadora: Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona

2015
Actualització de l’eina d’estimació de la població escolar i de les necessitats de places escolars 2015

Identificador: 296/14-16

Entitat Finançadora: Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona

2015
Actualització de l’eina d’estimació de la població escolar i de les necessitats de places escolars 2015

Identificador: 296/14-16

Entitat Finançadora: Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona

2015
Actualització de l’eina d’estimació de la població escolar i de les necessitats de places escolars 2015

Identificador: 296/14-16

Entitat Finançadora: Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona

2012
Anàlisi de l’evolució de les defuncions a la ciutat de Barcelona durant el període 1975-2010

Identificador: 282/12

Entitat Finançadora: Cementiris de Barcelona

2012
Anàlisi de l’evolució de les defuncions a la ciutat de Barcelona durant el període 1975-2010

Identificador: 282/12

Entitat Finançadora: Cementiris de Barcelona

2012
Anàlisi de l’evolució de les defuncions a la ciutat de Barcelona durant el període 1975-2010

Identificador: 282/12

Entitat Finançadora: Cementiris de Barcelona

2012
Valoració dels serveis oferts als residents de la Vila Universitària. Curs 11/12

Identificador: 280/12

Entitat Finançadora: Vila Universitària S.A.

2012
Valoració dels serveis oferts als residents de la Vila Universitària. Curs 11/12

Identificador: 280/12

Entitat Finançadora: Vila Universitària S.A.

2012
Valoració dels serveis oferts als residents de la Vila Universitària. Curs 11/12

Identificador: 280/12

Entitat Finançadora: Vila Universitària S.A.

2011
Projeccions demogràfiques del municipi de Sant Celoni

Identificador: 264/11

Entitat Finançadora: Ajuntament de Sant Celoni

2011
Projeccions demogràfiques del municipi de Sant Celoni

Identificador: 264/11

Entitat Finançadora: Ajuntament de Sant Celoni

2011
Projeccions demogràfiques del municipi de Sant Celoni

Identificador: 264/11

Entitat Finançadora: Ajuntament de Sant Celoni

2010-2011
Projeccions demogràfiques del municipi de Begur

Identificador: 262/10-11

Entitat Finançadora: Ajuntament de Begur

2010-2011
Projeccions demogràfiques del municipi de Begur

Identificador: 262/10-11

Entitat Finançadora: Ajuntament de Begur

2010-2011
Projeccions demogràfiques del municipi de Begur

Identificador: 262/10-11

Entitat Finançadora: Ajuntament de Begur

2015
Identificació d'unitats territorials per la comparació d'indicadors municipals de salut

Identificador: 311/15

Entitat Finançadora: Diputació de Barcelona, Servei de Salut Pública

2015
Identificació d'unitats territorials per la comparació d'indicadors municipals de salut

Identificador: 311/15

Entitat Finançadora: Diputació de Barcelona, Servei de Salut Pública

2011-2012
Propostes metodològiques i elaboració d'indicadors per al sistema d'informació en salut de la Diputació de Barcelona

Identificador: 269/11-12

Entitat Finançadora: Àrea d'Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona

2011-2012
Propostes metodològiques i elaboració d'indicadors per al sistema d'informació en salut de la Diputació de Barcelona

Identificador: 269/11-12

Entitat Finançadora: Àrea d'Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona

2012
Identificació d'unitats territorials per la comparació d'indicadors municipals de salut

Identificador: 279/12

Entitat Finançadora: Diputació de Barcelona, Servei de Salut Pública

2012
Identificació d'unitats territorials per la comparació d'indicadors municipals de salut

Identificador: 279/12

Entitat Finançadora: Diputació de Barcelona, Servei de Salut Pública

2015
Identificació d'unitats territorials per la comparació d'indicadors municipals de salut

Identificador: 311/15

Entitat Finançadora: Diputació de Barcelona, Servei de Salut Pública

2012
Identificació d'unitats territorials per la comparació d'indicadors municipals de salut

Identificador: 279/12

Entitat Finançadora: Diputació de Barcelona, Servei de Salut Pública

2011-2012
Propostes metodològiques i elaboració d'indicadors per al sistema d'informació en salut de la Diputació de Barcelona

Identificador: 269/11-12

Entitat Finançadora: Àrea d'Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona

2014
Actualització de l'eina d'estimació de la població escolar i de les necessitats de places escolars 2014

Identificador: 296/14-16

Entitat Finançadora: Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona

2014
Actualització de l'eina d'estimació de la població escolar i de les necessitats de places escolars 2014

Identificador: 296/14-16

Entitat Finançadora: Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona

2011
Valoració dels serveis oferts als residents de la Vila Universitària. Curs 10/11

Identificador: 268/11

Entitat Finançadora: Vila Universitària S.A.

2011
Valoració dels serveis oferts als residents de la Vila Universitària. Curs 10/11

Identificador: 268/11

Entitat Finançadora: Vila Universitària S.A.

2013
Valoració dels serveis oferts als residents de la Vila Universitària. Curs 12/13

Identificador: 291/13

Entitat Finançadora: Vila Universitària S.A.

2013
Valoració dels serveis oferts als residents de la Vila Universitària. Curs 12/13

Identificador: 291/13

Entitat Finançadora: Vila Universitària S.A.

2014
Valoració dels serveis oferts als residents de la Vila Universitària. Curs 13/14

Identificador: 299/14

Entitat Finançadora: Vila Universitària S.A.

2014
Valoració dels serveis oferts als residents de la Vila Universitària. Curs 13/14

Identificador: 299/14

Entitat Finançadora: Vila Universitària S.A.

2010
Valoració dels serveis oferts als residents de la Vila Universitària. Curs 08/09

Identificador: 253/10

Entitat Finançadora: Vila Universitària S.A.

2010
Valoració dels serveis oferts als residents de la Vila Universitària. Curs 08/09

Identificador: 253/10

Entitat Finançadora: Vila Universitària S.A.

2014
Valoració dels serveis oferts als residents de la Vila Universitària. Curs 13/14

Identificador: 299/14

Entitat Finançadora: Vila Universitària S.A.

2013
Valoració dels serveis oferts als residents de la Vila Universitària. Curs 12/13

Identificador: 291/13

Entitat Finançadora: Vila Universitària S.A.

2011
Valoració dels serveis oferts als residents de la Vila Universitària. Curs 10/11

Identificador: 268/11

Entitat Finançadora: Vila Universitària S.A.

2010
Valoració dels serveis oferts als residents de la Vila Universitària. Curs 08/09

Identificador: 253/10

Entitat Finançadora: Vila Universitària S.A.

2014
Actualització de l'eina d'estimació de la població escolar i de les necessitats de places escolars 2014

Identificador: 296/14-16

Entitat Finançadora: Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona

2010-2012
Actualització i ampliació de l’eina d'estimació de la població escolar i de les necessitats de places escolars

Identificador: 242/10-12

Entitat Finançadora: Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona

2010-2012
Actualització i ampliació de l’eina d'estimació de la població escolar i de les necessitats de places escolars

Identificador: 242/10-12

Entitat Finançadora: Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona

2015-2016
Som cohesió: Catalunya, país d'immigrants

Identificador: 324/15-16

Entitat Finançadora: Òmnium Cultural

2015-2016
Som cohesió: Catalunya, país d'immigrants

Identificador: 324/15-16

Entitat Finançadora: Òmnium Cultural

2015
Canvis i tendències demogràfiques a l'AMB al nou mil·leni

Identificador: 322/15

Entitat Finançadora: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

2015
Canvis i tendències demogràfiques a l'AMB al nou mil·leni

Identificador: 322/15

Entitat Finançadora: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

2015
Panoràmica demogràfica sobre la immigració a Catalunya

Identificador: 320/15

Entitat Finançadora: Instratègies

2015
Panoràmica demogràfica sobre la immigració a Catalunya

Identificador: 320/15

Entitat Finançadora: Instratègies

2015
Modelo de proyecciones de población para pequeñas áreas. Propuesta metodológica y operativa para la obtención de proyecciones derivadas de hogares

Identificador: 317/15

Entitat Finançadora: Institut Valencià d'Estadística

2015
Modelo de proyecciones de población para pequeñas áreas. Propuesta metodológica y operativa para la obtención de proyecciones derivadas de hogares

Identificador: 317/15

Entitat Finançadora: Institut Valencià d'Estadística

2015-2016
Previsió de necessitats residencials, en el marc de la revisió del Pla Territorial Sectorial de l'Habitatge, per a sistemes urbans i metropolitans de Catalunya

Identificador: 323/15-16

Entitat Finançadora: Agència de l'Habitatge de Catalunya

2015-2016
Previsió de necessitats residencials, en el marc de la revisió del Pla Territorial Sectorial de l'Habitatge, per a sistemes urbans i metropolitans de Catalunya

Identificador: 323/15-16

Entitat Finançadora: Agència de l'Habitatge de Catalunya

2014
Participació en la construcció del contingut científic per a l'exposició dels treballs actuals del Pla Director Urbanístic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Identificador: 308/14

Entitat Finançadora: Àrea Metropolitana de Barcelona i Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

2014
Participació en la construcció del contingut científic per a l'exposició dels treballs actuals del Pla Director Urbanístic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Identificador: 308/14

Entitat Finançadora: Àrea Metropolitana de Barcelona i Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

2015
Previsió de necessitats residencials en el marc de l'elaboració del Pla Territorial Sectorial de l'Habitatge, per al conjunt de Catalunya, àmbits territorials i comarques

Identificador: 310/15

Entitat Finançadora: Agència de l'Habitatge de Catalunya

2015
Previsió de necessitats residencials en el marc de l'elaboració del Pla Territorial Sectorial de l'Habitatge, per al conjunt de Catalunya, àmbits territorials i comarques

Identificador: 310/15

Entitat Finançadora: Agència de l'Habitatge de Catalunya

2015
Projeccions de llars i projeccions de població activa de Catalunya a partir de les projeccions per sexe i edat (base 2013)

Identificador: 312/15

Entitat Finançadora: Institut d'Estadística de Catalunya

2015
Projeccions de llars i projeccions de població activa de Catalunya a partir de les projeccions per sexe i edat (base 2013)

Identificador: 312/15

Entitat Finançadora: Institut d'Estadística de Catalunya

2010-2012
Actualització i ampliació de l’eina d'estimació de la població escolar i de les necessitats de places escolars

Identificador: 242/10-12

Entitat Finançadora: Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona

2015-2016
Som cohesió: Catalunya, país d'immigrants

Identificador: 324/15-16

Entitat Finançadora: Òmnium Cultural

2015-2016
Previsió de necessitats residencials, en el marc de la revisió del Pla Territorial Sectorial de l'Habitatge, per a sistemes urbans i metropolitans de Catalunya

Identificador: 323/15-16

Entitat Finançadora: Agència de l'Habitatge de Catalunya

2015
Canvis i tendències demogràfiques a l'AMB al nou mil·leni

Identificador: 322/15

Entitat Finançadora: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

2015
Panoràmica demogràfica sobre la immigració a Catalunya

Identificador: 320/15

Entitat Finançadora: Instratègies

2015
Modelo de proyecciones de población para pequeñas áreas. Propuesta metodológica y operativa para la obtención de proyecciones derivadas de hogares

Identificador: 317/15

Entitat Finançadora: Institut Valencià d'Estadística

2015
Projeccions de llars i projeccions de població activa de Catalunya a partir de les projeccions per sexe i edat (base 2013)

Identificador: 312/15

Entitat Finançadora: Institut d'Estadística de Catalunya

2015
Previsió de necessitats residencials en el marc de l'elaboració del Pla Territorial Sectorial de l'Habitatge, per al conjunt de Catalunya, àmbits territorials i comarques

Identificador: 310/15

Entitat Finançadora: Agència de l'Habitatge de Catalunya

2014
Participació en la construcció del contingut científic per a l'exposició dels treballs actuals del Pla Director Urbanístic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Identificador: 308/14

Entitat Finançadora: Àrea Metropolitana de Barcelona i Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

2014-2015
Projeccions de població i de llars del municipi de Barcelona, 2013-2020

Identificador: 306/14-15

Entitat Finançadora: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

2014-2015
Projeccions de població i de llars del municipi de Barcelona, 2013-2020

Identificador: 306/14-15

Entitat Finançadora: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

2013
Gender Equity and Fertility in Postindustrial Societies

Identificador: 290/13

Entitat Finançadora: National Science Foundation (U.S.) and Weatherhead Center for International Affairs (Harvard University)

2013
Gender Equity and Fertility in Postindustrial Societies

Identificador: 290/13

Entitat Finançadora: National Science Foundation (U.S.) and Weatherhead Center for International Affairs (Harvard University)

2013
Proyeccciones Demográficas con el Horizonte del año 2026 para la Comunidad de Euskadi y sus Territorios Históricos

Identificador: 292/13

Entitat Finançadora: Eustat, Instituto Vasco de Estadística

2013
Proyeccciones Demográficas con el Horizonte del año 2026 para la Comunidad de Euskadi y sus Territorios Históricos

Identificador: 292/13

Entitat Finançadora: Eustat, Instituto Vasco de Estadística

2013
Programari per a les projeccions de població de l'Idescat

Identificador: 293/13

Entitat Finançadora: Institut d'Estadística de Catalunya

2013
Programari per a les projeccions de població de l'Idescat

Identificador: 293/13

Entitat Finançadora: Institut d'Estadística de Catalunya

2013
Explotació de la Mostra Contínua de Vides Laborals

Identificador: 294/13

Entitat Finançadora: Institut d'Estadística de Catalunya

2013
Explotació de la Mostra Contínua de Vides Laborals

Identificador: 294/13

Entitat Finançadora: Institut d'Estadística de Catalunya

2014-2015
Collection of socioeconomic and demographic indicators covering the EU-28 member states and Western and Southern European countries

Identificador: 307/14-15

Entitat Finançadora: Max Planck Institute for Demographic Research

2014-2015
Collection of socioeconomic and demographic indicators covering the EU-28 member states and Western and Southern European countries

Identificador: 307/14-15

Entitat Finançadora: Max Planck Institute for Demographic Research

2014
Population Europe Resource Finder and Archive (PERFAR) - Family Policies (Spain): Overview of the family and educational policies in Spain

Identificador: 304/14

Entitat Finançadora: Max Planck Institute for Demographic Research

2014
Population Europe Resource Finder and Archive (PERFAR) - Family Policies (Spain): Overview of the family and educational policies in Spain

Identificador: 304/14

Entitat Finançadora: Max Planck Institute for Demographic Research

2014
Projecció de la població de Catalunya a l'horitzó 2051

Identificador: 300/14

Entitat Finançadora: Institut d'Estadística de Catalunya

2014
Projecció de la població de Catalunya a l'horitzó 2051

Identificador: 300/14

Entitat Finançadora: Institut d'Estadística de Catalunya

2014
Un segle de migració valenciana a Catalunya. Migracions, població valenciana i la seva descendència a Catalunya

Identificador: 298/14

Entitat Finançadora: Obra social "La Caixa"

2014
Un segle de migració valenciana a Catalunya. Migracions, població valenciana i la seva descendència a Catalunya

Identificador: 298/14

Entitat Finançadora: Obra social "La Caixa"

2014
Situació, tendències i previsions de població a l'AMB en el marc del Pla Director Urbanístic Metropolità

Identificador: 295/14

Entitat Finançadora: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

2014
Situació, tendències i previsions de població a l'AMB en el marc del Pla Director Urbanístic Metropolità

Identificador: 295/14

Entitat Finançadora: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

2014-2015
Collection of socioeconomic and demographic indicators covering the EU-28 member states and Western and Southern European countries

Identificador: 307/14-15

Entitat Finançadora: Max Planck Institute for Demographic Research

2014-2015
Projeccions de població i de llars del municipi de Barcelona, 2013-2020

Identificador: 306/14-15

Entitat Finançadora: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

2014
Population Europe Resource Finder and Archive (PERFAR) - Family Policies (Spain): Overview of the family and educational policies in Spain

Identificador: 304/14

Entitat Finançadora: Max Planck Institute for Demographic Research

2014
Projecció de la població de Catalunya a l'horitzó 2051

Identificador: 300/14

Entitat Finançadora: Institut d'Estadística de Catalunya

2014
Un segle de migració valenciana a Catalunya. Migracions, població valenciana i la seva descendència a Catalunya

Identificador: 298/14

Entitat Finançadora: Obra social "La Caixa"

2014
Situació, tendències i previsions de població a l'AMB en el marc del Pla Director Urbanístic Metropolità

Identificador: 295/14

Entitat Finançadora: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

2013
Explotació de la Mostra Contínua de Vides Laborals

Identificador: 294/13

Entitat Finançadora: Institut d'Estadística de Catalunya

2013
Programari per a les projeccions de població de l'Idescat

Identificador: 293/13

Entitat Finançadora: Institut d'Estadística de Catalunya

2013
Proyeccciones Demográficas con el Horizonte del año 2026 para la Comunidad de Euskadi y sus Territorios Históricos

Identificador: 292/13

Entitat Finançadora: Eustat, Instituto Vasco de Estadística

2013
Gender Equity and Fertility in Postindustrial Societies

Identificador: 290/13

Entitat Finançadora: National Science Foundation (U.S.) and Weatherhead Center for International Affairs (Harvard University)

2010
Mobilitat, limitacions sensorials i accidentalitat entre la gent gran a Espanya

Identificador: 241/10

Entitat Finançadora: Reial Automòbil Club de Catalunya

2010
Mobilitat, limitacions sensorials i accidentalitat entre la gent gran a Espanya

Identificador: 241/10

Entitat Finançadora: Reial Automòbil Club de Catalunya

2011-2012
Trends in Catalan Demographic History (TRENCADÍS)

Identificador: 271/11-12

Entitat Finançadora: Max Planck Institute for Demographic Research

2011-2012
Trends in Catalan Demographic History (TRENCADÍS)

Identificador: 271/11-12

Entitat Finançadora: Max Planck Institute for Demographic Research

2011-2013
Retorns del mercat de treball a l'educació i desigualtats socials

Identificador: 272/11-13

Entitat Finançadora: Fundació Jaume Bofill

2011-2013
Retorns del mercat de treball a l'educació i desigualtats socials

Identificador: 272/11-13

Entitat Finançadora: Fundació Jaume Bofill

2012
La migració a l'Enquesta demogràfica 2007

Identificador: 277/12

Entitat Finançadora: Institut d'Estadística de Catalunya

2012
La migració a l'Enquesta demogràfica 2007

Identificador: 277/12

Entitat Finançadora: Institut d'Estadística de Catalunya

2012
Explotació sistemàtica de la Mostra Contínua de Vides Laborals

Identificador: 278/12

Entitat Finançadora: Institut d'Estadística de Catalunya

2012
Explotació sistemàtica de la Mostra Contínua de Vides Laborals

Identificador: 278/12

Entitat Finançadora: Institut d'Estadística de Catalunya

2012-2013
Elaboración de un modelo de estimaciones de población postcensal para pequeñas áreas

Identificador: 283/12-13

Entitat Finançadora: Institut Valencià d'Estadística

2012-2013
Elaboración de un modelo de estimaciones de población postcensal para pequeñas áreas

Identificador: 283/12-13

Entitat Finançadora: Institut Valencià d'Estadística

2012
Paternité et divorce en Espagne

Identificador: 284/12

Entitat Finançadora: Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

2012
Paternité et divorce en Espagne

Identificador: 284/12

Entitat Finançadora: Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

2012
Estimación de la población base de las nuevas proyecciones de población del Uruguay

Identificador: 285/12

Entitat Finançadora: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

2012
Estimación de la población base de las nuevas proyecciones de población del Uruguay

Identificador: 285/12

Entitat Finançadora: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

2013
Catalonian data sample of the state census or registers of inhabitants of the decade 1880-1889

Identificador: 289/13

Entitat Finançadora: Max Planck Institute for Demographic Research

2013
Catalonian data sample of the state census or registers of inhabitants of the decade 1880-1889

Identificador: 289/13

Entitat Finançadora: Max Planck Institute for Demographic Research

2011-2012
Característiques sociodemogràfiques dels usuaris de les TIC a la primera dècada del segle XXI

Identificador: 270/11-12

Entitat Finançadora: CAPRABO S.A.

2011-2012
Característiques sociodemogràfiques dels usuaris de les TIC a la primera dècada del segle XXI

Identificador: 270/11-12

Entitat Finançadora: CAPRABO S.A.

2011
Anàlisi i projecció de la mortalitat a Catalunya

Identificador: 267/11

Entitat Finançadora: Institut d'Estadística de Catalunya

2011
Anàlisi i projecció de la mortalitat a Catalunya

Identificador: 267/11

Entitat Finançadora: Institut d'Estadística de Catalunya

2011
Gent Gran i conducció a Espanya. Aportacions per a una mobilitat sostenible

Identificador: 263/11

Entitat Finançadora: Reial Automòbil Club de Catalunya

2011
Gent Gran i conducció a Espanya. Aportacions per a una mobilitat sostenible

Identificador: 263/11

Entitat Finançadora: Reial Automòbil Club de Catalunya

2010
Anàlisi de la fecunditat de la població de Catalunya segons l'Enquesta Demogràfica de l'IDESCAT (2007)

Identificador: 247/10

Entitat Finançadora: Institut d'Estadística de Catalunya

2010
Anàlisi de la fecunditat de la població de Catalunya segons l'Enquesta Demogràfica de l'IDESCAT (2007)

Identificador: 247/10

Entitat Finançadora: Institut d'Estadística de Catalunya

2010-2011
La propiedad de la vivienda en tiempos de bonanza, España 2004-2007. Análisis sociodemográfico y territorial

Identificador: 248/10-11

Entitat Finançadora: Fundació Abertis

2010-2011
La propiedad de la vivienda en tiempos de bonanza, España 2004-2007. Análisis sociodemográfico y territorial

Identificador: 248/10-11

Entitat Finançadora: Fundació Abertis

2010
Database on the components of the demographic growth of the Spanish population mortality, fertility and migration

Identificador: 250/10

Entitat Finançadora: Max Planck Institute for Demographic Research

2010
Database on the components of the demographic growth of the Spanish population mortality, fertility and migration

Identificador: 250/10

Entitat Finançadora: Max Planck Institute for Demographic Research

2010
Elaboración de un modelo de proyecciones de población extranjera a corto plazo y un modelo de proyecciones a corto plazo de tasas de actividad según nacionalidad

Identificador: 252/10

Entitat Finançadora: Institut Valencià d'Estadística

2010
Elaboración de un modelo de proyecciones de población extranjera a corto plazo y un modelo de proyecciones a corto plazo de tasas de actividad según nacionalidad

Identificador: 252/10

Entitat Finançadora: Institut Valencià d'Estadística

2010
Les pautes d'assentament de la població estrangera i escenaris prospectius: perspectiva municipal de l'arrelament a la província de Barcelona, 2006-2009

Identificador: 258/10

Entitat Finançadora: Diputació de Barcelona

2010
Les pautes d'assentament de la població estrangera i escenaris prospectius: perspectiva municipal de l'arrelament a la província de Barcelona, 2006-2009

Identificador: 258/10

Entitat Finançadora: Diputació de Barcelona

2010
Indicadors sociodemogràfics per al Pla d'Inclusió i Cohesió Social de Cerdanyola del Vallès

Identificador: 259/10

Entitat Finançadora: Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

2010
Indicadors sociodemogràfics per al Pla d'Inclusió i Cohesió Social de Cerdanyola del Vallès

Identificador: 259/10

Entitat Finançadora: Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

2010-2012
Evaluación de la calidad de la información migratoria en el registro de población de Andalucía

Identificador: 260/10-12

Entitat Finançadora: Instituto de Estadística de Andalucía

2010-2012
Evaluación de la calidad de la información migratoria en el registro de población de Andalucía

Identificador: 260/10-12

Entitat Finançadora: Instituto de Estadística de Andalucía

2010-2012
Estimación de indicadores demográficos para pequeñas áreas: estado de la cuestión metodológico y aplicación al caso de Andalucía

Identificador: 261/10-12

Entitat Finançadora: Instituto de Estadística de Andalucía

2010-2012
Estimación de indicadores demográficos para pequeñas áreas: estado de la cuestión metodológico y aplicación al caso de Andalucía

Identificador: 261/10-12

Entitat Finançadora: Instituto de Estadística de Andalucía

2013
Catalonian data sample of the state census or registers of inhabitants of the decade 1880-1889

Identificador: 289/13

Entitat Finançadora: Max Planck Institute for Demographic Research

2012
Estimación de la población base de las nuevas proyecciones de población del Uruguay

Identificador: 285/12

Entitat Finançadora: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

2012
Paternité et divorce en Espagne

Identificador: 284/12

Entitat Finançadora: Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

2012-2013
Elaboración de un modelo de estimaciones de población postcensal para pequeñas áreas

Identificador: 283/12-13

Entitat Finançadora: Institut Valencià d'Estadística

2012
Explotació sistemàtica de la Mostra Contínua de Vides Laborals

Identificador: 278/12

Entitat Finançadora: Institut d'Estadística de Catalunya

2012
La migració a l'Enquesta demogràfica 2007

Identificador: 277/12

Entitat Finançadora: Institut d'Estadística de Catalunya

2011-2013
Retorns del mercat de treball a l'educació i desigualtats socials

Identificador: 272/11-13

Entitat Finançadora: Fundació Jaume Bofill

2011-2012
Trends in Catalan Demographic History (TRENCADÍS)

Identificador: 271/11-12

Entitat Finançadora: Max Planck Institute for Demographic Research

2011-2012
Característiques sociodemogràfiques dels usuaris de les TIC a la primera dècada del segle XXI

Identificador: 270/11-12

Entitat Finançadora: CAPRABO S.A.

2011
Anàlisi i projecció de la mortalitat a Catalunya

Identificador: 267/11

Entitat Finançadora: Institut d'Estadística de Catalunya

2011
Gent Gran i conducció a Espanya. Aportacions per a una mobilitat sostenible

Identificador: 263/11

Entitat Finançadora: Reial Automòbil Club de Catalunya

2010-2012
Estimación de indicadores demográficos para pequeñas áreas: estado de la cuestión metodológico y aplicación al caso de Andalucía

Identificador: 261/10-12

Entitat Finançadora: Instituto de Estadística de Andalucía

2010-2012
Evaluación de la calidad de la información migratoria en el registro de población de Andalucía

Identificador: 260/10-12

Entitat Finançadora: Instituto de Estadística de Andalucía

2010
Indicadors sociodemogràfics per al Pla d'Inclusió i Cohesió Social de Cerdanyola del Vallès

Identificador: 259/10

Entitat Finançadora: Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

2010
Les pautes d'assentament de la població estrangera i escenaris prospectius: perspectiva municipal de l'arrelament a la província de Barcelona, 2006-2009

Identificador: 258/10

Entitat Finançadora: Diputació de Barcelona

2010
Elaboración de un modelo de proyecciones de población extranjera a corto plazo y un modelo de proyecciones a corto plazo de tasas de actividad según nacionalidad

Identificador: 252/10

Entitat Finançadora: Institut Valencià d'Estadística

2010
Database on the components of the demographic growth of the Spanish population mortality, fertility and migration

Identificador: 250/10

Entitat Finançadora: Max Planck Institute for Demographic Research

2010-2011
La propiedad de la vivienda en tiempos de bonanza, España 2004-2007. Análisis sociodemográfico y territorial

Identificador: 248/10-11

Entitat Finançadora: Fundació Abertis

2010
Anàlisi de la fecunditat de la població de Catalunya segons l'Enquesta Demogràfica de l'IDESCAT (2007)

Identificador: 247/10

Entitat Finançadora: Institut d'Estadística de Catalunya

2010
Mobilitat, limitacions sensorials i accidentalitat entre la gent gran a Espanya

Identificador: 241/10

Entitat Finançadora: Reial Automòbil Club de Catalunya