Eines de recerca

Eines de recerca


En el marc del Sistema de Qualitat dels processos administratius i de gestió del CENTRE D’ESTUDIS DEMOGRÀFICS, així com de l’actuació del personal investigador en els diferents àmbits del seu treball, es posen a disposició en aquest apartat una sèrie de plans i protocols que han de facilitar les activitats de recerca, de docència, de difusió i de transferencia dels resultats. Tot aquest material forma part del pla d’acció del CED vinculat al segell “hr" (Human Excellence in Research). Amb motiu de la Pandèmia COVID-19 s’han afegit també tota una sèrie de documents per facilitar el teletreball, quan aquest sigui aconsellable, tant des del punt de vista de protecció de les dades personals i de recerca, com de la seguretat i higiene en el treball.<<<<<<< HEAD ======= CED