Participació en trobades científiques

2nd AIBR International Conference of Anthropology

Organitza: Asociación de Antropólogos Iberoamericanos en Red (AIBR); Grup de Recerca sobre Exclusió i Control Socials (GRECS); Departament d'Antropologia Cultural i Història d'Amèrica i Àfrica, Universitat de Barcelona

Lloc: Facultat de Geografía i Historia, Universitat de Barcelona

Tot el dia

+ info

Enrique Ortega Rivera. Let’s move on! Motives for migration among Spanish young adults in Germany, Switzterland and the UK. Tipus de participació: Comunicació.