Altres activitats

Acte de Presentació de Pòsters, en el marc de l'assignatura "Procés d'urbanització: sistemes i morfologia urbana”

Organitza: Antonio López Gay (UAB, CED)

Lloc: Centre d’Estudis Demogràfics

Hora: 10:00 - 12:00

El dimarts 18 de desembre, sota la coordinació d’Antonio López Gay, professor de l’assignatura “Procés d’urbanització: sistemes i morfologia urbana” del Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles (UAB), es va fer l’Acte de Presentació de Pòsters dels alumnes. Els autors i els pòsters presentats són:

– Ot Puy; Jordi Salleras.- Chicago: the windy city.

– Pau Julià; Eduardo Rodríguez.- Smart island: la Isla del Hierro.

– Mireia Compte; Guillem Las Heras.- Singapur, una ciutat exemplar?

– Carlos Llorà; Antonia Griffin.- Tokio: desde Edo hasta Tokio 2020. Evolución de la segregación hacia una ciudad Smart.

L’exposició es mantindrà en el CED, a la planta de la Biblioteca, fins el 24 de gener de 2019.