Altres activitats

Alba Lanau participa amb la conferència: "La situació de la infància i l’adolescència en el context actual"

Organitza: Diputació de Barcelona

Lloc: Virtual

Hora: 12:00 - 13:00

La conferència és organitzada per la Diputació de Barcelona, que  s’adhereix a l“ALIANZA PAÍS POBREZA INFANTIL CERO” de l’Alto Comissionado para la lucha contra la pobreza infantil. L’Alto Comissionado , en el seu afany de lluitar contra les desigualtats i la pobresa que afecta la infància en situació de vulnerabilitat, pretén articular la coordinació de les actuacions institucionals (i empreses, fundacions, entitats), la innovació i la mobilització de recursos a través de l’ALIANÇA PAIS POBRESA INFANTIL ZERO.