Altres activitats

Andreu Domingo imparteix el Seminari “Prospectiva demográfica de las metrópolis” i “Evaluación y cierre de la assignatura Grandes Dinámicas de transformación poblacional”, del Màster "Metròpoli en Estudis Urbans i Metropolitans"

Organitza: Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona-IERMB

Lloc: IERMB, Campus UAB, Bellaterra

Hora: 17:30 - 20:00

El Seminari s’imparteix dins del mòdul “Metròpolis del segle XXI: grans dinàmiques de transformació territorial i poblacional”, coordinat per Oriol Nel·lo. + info