Altres activitats

Montserrat Solsona és membre del Jurat (en qualitat d’examinadora), de la Tesi Doctoral de Benoît Hachet

Organitza: Doctorat en Sociologia de l’Université de Recherche Paris Sciences et Lettres-PSL Research Unversity

Lloc: Université de Recherche Paris Sciences et Lettres-PSL Research Unversity

Hora: 00:00 - 00:00