Altres activitats

Anna Altová defensa el Treball Final de Recerca de l'EDSD "Obesity-related cancer in Czechia"

Organitza: Centre d’Estudis Demogràfics

Lloc: Sala Àngels Torrents, CED

Hora: 09:30 - 10:30

Directora: Elisenda Rentería
Membres del tribunal: Iñaki Permanyer (CED); Pilar Zueras (CED); Timothy Riffe (MPIDR).