Altres activitats

Antonio López Gay imparteix el Seminari “Reptes sociodemogràfics en un nou context urbà”

Organitza: Universitat de Barcelona

Lloc: Universitat de Barcelona, Barcelona

Hora: 15:00 - 16:30

El Seminari s’inscriu en el “Màster de Sociologia: Transformacions Socials i Innovació” de la Universitat de Barcelona, assignatura “Territori Població i Migracions”.