Altres activitats

Cerca Conference 2017: Fostering excellence in research for the benefit of society

Organitza: Centres de Recerca de Catalunya-CERCA

Lloc: Delegació del Govern davant la UE (227, Rue de la Loi – Wetstraat), Brussel·les (Bèlgica)

Hora: 14:00 - 19:00

+ info

Participació d’Albert Esteve, Joan García Román i Teresa A. Cusidó.

Programa