Participació en trobades científiques

Cicle qui som i on vivim: Repensant el temps present

Organitza: Fundació "la Caixa"; Centre d'Estudis Demogràfics

Lloc: Mallorca, Caixa Forum Palma

Tot el dia

+ info

Modera el cicle:
Joana M. Pujadas-Mora

Conferència:
27/04/2022
Joaquín Recaño.- Desequilibri territorial: Despoblament vs. Saturació

Els canvis demogràfics actuals tenen conseqüències molt diverses segons el territori. Mentre que unes zones perden població a causa de la sortida de població jove, n’hi ha altres que mostren signes de congestió i es troben sotmeses a pressions demogràfiques, socioeconòmiques i residencials.