Altres activitats

Daniel Devolder participa en la Compareixença sobre “L’evolució de les estructures familiars i de natalitat i el seu impacte en les polítiques familiars”

Organitza: Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya-CTESC

Lloc: Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya-CTESC, Barcelona

Hora: 10:00 - 12:00