Altres activitats

Defensa de la tesi Doctoral de Joan Sales Favà

Organitza: Programa de Doctorat en Demografia, UAB; CED

Lloc: Sala de Graus, Facultat de Filosofia i Lletres, UAB

Hora: 11:00 - 12:30

Joan Sales Favà defensa la Tesi Doctoral “Especialització turística, gentrificació i dinàmiques residencials en un entorn urbà madur. El cas de Barcelona”, codirigida per Juan A. Módenes i Antonio López Gay i inscrita en el Programa de Doctorat en Demografia de la UAB.

La Tesi exposa: “Després d’una etapa de descentralització poblacional i econòmica, la ciutat de Barcelona ha esdevingut un espai residencial especialment atractiu. La conjunció de diverses dinàmiques, algunes sense precedents, han augmentat de manera excepcional la pressió sobre el mercat de l’habitatge…” + info

Els membres del tribunal de Tesi són: com a Presidenta, Montserrat Pareja Eastaway (UB); Secretària, Cristina López Villanueva (UB); Vocal, Agustín Cocola Gant (Universidade de Lisboa); i participen com a suplents, Jordi Bayona (CED) i Juan Galeano (Université de Genève).


D’esquerra a dreta: Antonio López Gay; Cristina López Villanueva; Agustín Cocola; Joan Sales; Montserrat Pareja i Juan A. Módenes