Altres activitats

Defensa doctoral de la tesi de Miquel Valls Fígols (virtual). Doctorat en Demografia

Organitza: Centre d'Estudis Demogràfics

Lloc: Virtual

Hora: 12:00 - 14:00

Nom del doctorand: Miquel Valls Fígols

Modalitat virtual:

Unirse a la reunión Zoom
https://us02web.zoom.us/j/86974392287

ID de reunión: 869 7439 2287
Código de acceso: 444601

Sota la direcció de:
Cabré Pla, Anna
Pujadas Mora, Joana Maria

En la qual actua com a tutor o tutora:
Anna Cabré Pla

Titol de la tesi:
LA CREACIÓ DE BASES DE DADES HISTORICO-DEMOGRÀFIQUES: PROCEDIMENTS I APLICACIONS AL CANVI
SOCIAL (S. XVI-XIX)

Composició del tribunal:
President: Recaño Valverde, Joaquín
Secretari: Bueno Garcia, Xiana
Vocal: Salas Vives, Pere
Suplent: García Gómez, José Joaquín
Suplent: Carbonell Esteller, Montserrat
Suplent: Esteve Palos, Albert