Participació en trobades científiques

International Conference “War hecatomb: effects on health, demography and modern thought (19th-21st centuries)”

Organitza: Helena da Silva (Universidade NOVA de Lisboa; Université du Havre); Paulo Teodoro de Matos (Universidade NOVA de Lisboa)

Lloc: Edifici ID, Facultat de Ciències Socials i Humanitats, Universidade NOVA de Lisboa, Lisboa (Portugal)

Tot el dia

+ info

Joana Maria Pujadas Mora. Comentarista S9: The impact of war in demography and health. Tipus de participació: .