Altres activitats

Jesús Daniel Zazueta Borboa defensa el Treball Final de Recerca de l'EDSD "Contribution of causes of death to the sex gap in lifespan variation in European Countries"

Organitza: Centre d’Estudis Demogràfics

Lloc: Sala Àngels Torrents, CED

Hora: 11:00 - 12:00

Director: Iñaki Permanyer
Membres del tribunal: Sergi Trias (CED); Elisenda Rentería (CED); Jeroen Spijker (CED).