Altres activitats

Juan A. Módenes i Jordi Bayona imparteixen el curs "Coneixement de dades socio-demogràfiques per a la gestió i planificació municipal"

Organitza: Àrea d'Atenció a les Persones, Diputació de Barcelona

Lloc: Recinte Mundet, Barcelona

Hora: 09:30 - 13:30