Altres activitats

Juan A. Módenes imparteix el Seminari “Vivienda y dinámica urbana. Vivienda y ciudad” del Màster "Metròpoli en Estudis Urbans i Metropolitans"

Organitza: Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona-IERMB; UAB

Lloc: IERMB, Campus UAB, Bellaterra

Hora: 16:00 - 18:00

El Seminari s’imparteix dins del mòdul “Metròpolis del segle XXI: grans dinàmiques de transformació territorial i poblacional”, coordinat per Oriol Nel·lo. + info