Altres activitats

Juan A. Módenes imparteix la conferència “Dimensions d'anàlisi de l'habitatge en entorns urbans: demanda demogràfica i demanda turística”

Organitza: Màster d’Ordenació del Territori , Departament de Geografia de la UAB

Lloc: Sala d'Actes (B7-1056) de la Facultat de Filosofia i Lletres, UAB

Hora: 18:00 - 19:30

Conferència inaugural del Màster d’Ordenació del Territori, UAB. YouTube