Altres activitats

Lara Bister defensa el Treball Final de Recerca de l'EDSD, "Economic crisis at time of birth and health at young adulthood – the case of post-reunification East Germany"

Organitza: Centre d’Estudis Demogràfics

Lloc: Defensa online via Zoom (https://us02web.zoom.us/j/4053724698)

Hora: 10:00 - 11:00

Directors: Diederik Boertien (CED); Jeroen Spijker (CED)
Membres del tribunal: Pilar Zueras (CED); Sergi Trias(CED); Elisenda Rentería (CED).