Altres activitats

Lectura de la Tesi Doctoral de Miquel Amengual Bibiloni

Organitza: Programa de Doctorat en Demografia, UAB

Lloc: Sala Àngels Torrents, CED

Hora: 11:30 - 13:30

Miquel Amengual Bibiloni presenta la Tesi Doctoral “La immigració francesa a l’àrea de Barcelona a l’època Moderna (segles XV, XVI i XVII)”, codirigida per Anna Cabré i Joana M. Pujadas Mora.

La Tesi, inscrita en el Programa de Doctorat en Demografia de la UAB, es planteja apropar-se, des de la Demografia Històrica, a la qüestió de la immigració francesa a Catalunya als segles XV-XVII a partir de l’estudi de la mobilitat social dels immigrants, la immigració femenina, la formació de la parella, o la transmissió intergeneracional entre els immigrants francesos i els seus fills i filles. + info

El Tribunal de la Tesi està format per: Andreu Domingo (CED), en qualitat de President; María José Vilalta (UdLl), com a Secretària; Joan Peytaví (Universitat de Perpinyà) com a Vocal i, actuen com a suplents, Pere Salas (Universitat Illes Balears) i Francisco Villavicencio (University of Southern Denmark).

D’esquerra a dreta: J. Peytaví; A. Domingo; M. Amengual; A. Cabré; J.M. Pujadas i M.J. Vilalta

Els Relators de la Tesi són: Elena Vidal (Université de Genève, Suïssa) i Brenda Yépez (Universidad Central de Venezuela).