Altres activitats

Lectura de la Tesi Doctoral en Demografia (UAB) de Juan Galeano Reguera

Organitza: Doctorat en Demografia, UAB

Lloc: Sala aules 1 i 2 (planta 0), Escola de Doctorat, UAB, Bellaterra

Hora: 11:00 - 13:00

Juan Galeano presenta la tesi “Asentamiento territorial de la población extranjera en España a inicios del siglo XXI. Segregación residencial, concentración territorial y diversidad poblacional” codirigida per Andreu Domingo i Albert Sabater.

L’arribada i l’assentament residencial de la població immigrada va donar peu a l’emergència de tres fenòmens demo-espacials interrelacionats sobre els quals es vertebra aquesta tesi doctoral: la segregació residencial entre la població autòctona i els diferents grups de població estrangera, la concentració espacial d’aquests darrers i l’augment generalitzat de la diversitat poblacional. + info

portada_tesi_j-galeano

El President del Tribunal de Tesi és Oriol Nel.lo (UAB); el Secretari, Thimothy LL. M. Riffe (Max Planck Institute for Demographic Research-MPIDR); i el Vocal, John Palmer (Universitat Pompeu Fabra). Actuen com a Suplents, Cristina López (Universitat de Barcelona) i Madelín Gómez León (University of Southampton).