Altres activitats

Ilgi Bodzdag defensa el Treball Final de Recerca de l'EDSD, "The Impact of Forced Migration on Reproductive Behaviour: Fertility among Syrian Refugees in Turkey"

Organitza: Centre d’Estudis Demogràfics

Lloc: Defensa online via Zoom (https://us02web.zoom.us/j/4053724698)

Hora: 09:30 - 11:00

Director: Andreu Domingo (CED)
Membres del tribunal: Albert Esteve (CED); Mariona Lozano (CED); Joan García(CED).