Altres activitats

Madalina Manea defensa el Treball Final de Recerca de l'EDSD, "Does the Relationship Between Gender Egalitarianism and Fertility Intentions Depend on Economic Insecurity? An exercise using the Spanish"

Organitza: Centre d’Estudis Demogràfics

Lloc: Defensa online via Zoom (https://us02web.zoom.us/j/4053724698)

Hora: 10:00 - 11:00

Directora: Mariona Lozano (CED)
Membres del tribunal: Alba Lanau (CED); Joana M. Pujadas (CED); Sergi Vidal (CED).