Altres activitats

Miguel González-Leonardo defensa el Treball Final de Recerca de l'EDSD "Internal Migration of Spanish-born Populations: Urban Flight and Loss of Human Capital in Depopulated Regions"

Organitza: Centre d’Estudis Demogràfics

Lloc: Sala Àngels Torrents, CED

Hora: 12:30 - 13:30

Director: Antonio López-Gay
Membres del tribunal: Diederik Boertien (CED); Nicolai Suppa (CED); Sergi Vidal (CED).